เวียดนามปฏิบัติกิจกรรมปกป้องอนุรักษ์และใช้พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืน

(VOVWORLD) -ในการขานรับวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก 2 กุมภาพันธ์ปี 2021 เมื่อวันที่ 18 มกราคม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้ส่งจดหมายถึงกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการประชาชนจังหวัดเกี่ยวกับการขานรับวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกปี 2021 

ในจดหมายกำชับให้ต้องทำการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บทบาทสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำต่อทรัพยากรน้ำ มนุษย์ ความหลากหลายทางชีวภาพและเรียกร้องให้ประชาชนทุกคนให้คำมั่นที่จะอนุรักษ์และใช้พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืน ยุติกิจกรรมที่สร้างความเสื่อมโทรมให้แก่พื้นที่ชุ่มน้ำและฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำที่เสื่อมโทรม จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม รวมทั้งกิจกรรมรำลึก การประกวด นิทรรศการและขบวนการที่เชื่อมโยงกับวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกปี 2021

สำหรับอนุสัญญา Ramsar ซึ่งเป็นอนุสัญญาเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำที่ได้รับการลงนามที่เมือง Ramsar ประเทศอิหร่านเมื่อปี 1971 ได้มีการเข้าร่วมของ 171 ประเทศ และเวียดนามเป็นประเทศแรกที่เข้าเป็นสมาชิกของอนุสัญญาดังกล่าวเมื่อปี 1989.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด