เวียดนามปฏิบัติมาตรการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

(VOVWORLD) - ในการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ระหว่างกระทรวงแรงงาน ทหารทุพลภาพและสังคมกับหน่วยงานต่างๆเมื่อบ่ายวันที่ 23 มีนาคม นาย ด่าวหงอกยุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพลภาพและสังคมได้เผยว่า ทางกระทรวงฯจะยกระดับและพัฒนาเว็บไซต์ที่แนะนำงานทำในปัจจุบันให้เป็นเว็บไซต์ที่แนะนำงานทำให้แก่ประชาชนในสภาวการณ์ที่มีการแพร่ระบาด
เวียดนามปฏิบัติมาตรการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 - ảnh 1นาย ด่าวหงอกยุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพลภาพและสังคม 

นอกจากการช่วยเหลือจากรัฐ ยังมีการเข้าร่วมของบริษัทและนักอุปถัมภ์ภายใต้การชี้นำของรัฐบาลเพื่อเชื่อมโยงเสาหลักด้านสวัสดิการสังคม ได้แก่ ผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง นโยบายสังคมสงเคราะห์ การประกันการว่างงาน ครอบครัวที่ยากจน เงินบำนาญ สวัสดิการสังคมและการประกันสาธารณสุข

ในวันเดียวกัน เที่ยวบินที่รับพลเมืองเวียดนามจากออสเตรเลีย 247  คนกลับประเทศ ได้มาถึงท่าอากาศยานนานาชาติเกิ่นเทอ ซึ่งหลังการตรวจสุขภาพ ผู้โดยสารทุกคนได้ถูกส่งไปที่โรงเรียนทหารจังหวัด

หวิงลองเพื่อกักตัวสังเกตอาการ

ในขณะเดียวกัน กระทรวงคมนาคมและขนส่งได้ส่งเอกสารถึงกรมการบินเวียดนามเกี่ยวกับการระงับการขนส่งพลเมืองเวียดนามจากต่างประเทศมาที่ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเหยิตในระหว่างวันที่ 25-31มีนาคม ลดจำนวนเที่ยวบินที่ขนส่งผู้โดยสารจากต่างประเทศมายังเวียดนาม รวมถึงเที่ยวบินของสายการบินต่างชาติ

ก่อนหน้านั้น กระทรวงคมนาคมและขนส่งได้ชี้นำให้กรมการบินเวียดนามแจ้งให้สายการบินทุกแห่งทราบเกี่ยวกับการขนส่งผู้โดยสารที่เป็นชาวเวียดนามและประสานงานกับหน่วยงานการทูตของเวียดนามในประเทศต่างๆเพื่อรวบรวมจำนวนพลเมืองเวียดนามที่ต้องการเดินทางกลับประเทศ

ส่วนคณะกรรมการดูแลการรับมือภัยธรรมชาติ การค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติได้เผยว่า จนถึงบ่ายวันที่ 23 มีนาคม กองทัพได้รับผู้ที่ถูกแยกตัว19,441  ราย โดยเป็นชาวต่างชาติ 351 ราย

ในวันเดียวกัน ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการชี้นำงานด้านการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรุงฮานอย โดยได้เตรียมพร้อมเขตแยกตัวอีก 5 แห่งที่สามารถรองรับผู้ที่ถูกแยกตัว 12,100 รายและเพิ่มจำนวนอุปกรณ์การแพทย์

ส่วนตัวแทนเครือบริษัทสิ่งทอและเสื้อผ้า สำเร็จรูปเวียดนามหรือVinatex ได้เผยว่า ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงปัจจุบัน ได้ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าไปแล้วกว่า 38 ล้านชิ้นและคาดว่า จะสามารถผลิตได้ตั้งแต่28-50  ล้านชิ้นต่อเดือนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด