เวียดนามผลักดันความร่วมมือกับUNDPและUNFPA

(VOVWorld)-ในระหว่างวันที่๗-๘กันยายน  คณะผู้แทนเวียดนามนำโดยนาย เหงวียนชี้หยุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและการลงทุนได้เข้าร่วมการประชุมสภาบริหารโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือUNDPและคณะกรรมการประชากรแห่งสหประชาชาติหรือUNFPA  
เวียดนามผลักดันความร่วมมือกับUNDPและUNFPA - ảnh 1
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประชากรให้แก่เยาวชน (Photo: vietnamplus.vn)
(VOVWorld)-ในระหว่างวันที่๗-๘กันยายน  คณะผู้แทนเวียดนามนำโดยนาย เหงวียนชี้หยุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและการลงทุนได้เข้าร่วมการประชุมสภาบริหารโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือUNDPและคณะกรรมการประชากรแห่งสหประชาชาติหรือUNFPA  ในการประชุมUNDPเมื่อวันที่๘กันยายน  นาย เหงวียนชี้หยุงได้มีบทปราศรัยที่ยืนยันจุดยืนต่อโครงการความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับUNDPในช่วงปี๒๐๑๗-๒๐๒๑  โดยเผยว่า การวางโครงการดังกล่าวบนพื้นฐานของความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ระหว่างรัฐบาลเวียดนามกับUNDP  ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการผสานการปฏิบัติเป้าหมาย หน้าที่และมาตรการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมในแผนการ๕ปีในช่วงปี๒๐๑๖-๒๐๒๐ของเวียดนาม  ส่งเสริมผลงานที่ได้บรรลุจากการปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ  โครงการดังกล่าวยังกำหนดเนื้อหาที่สำคัญเพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติระเบียบวาระการประชุมปี๒๐๓๐  โดยมี๑๗เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เวียดนามได้ลงนาม
ก่อนหน้านั้น ในการประชุมของUNFPAเมื่อวันที่๗กันยายน นาย เหงวียนชี้หยุงได้ย้ำถึงความร่วมมือและความช่วยเหลืออันล้ำค่าของUNFPAที่สงวนให้แก่เวียดนามในตลอด๔๐ปีที่ผ่านมา โดยUNFPAได้เดินพร้อมกับรัฐบาลเวียดนามในการปฏิบัติเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับประชากร  พร้อมทั้ง เผยว่า เวียดนามเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา รายได้ของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งเป็นผลงานที่สำคัญภายหลัง๓๐ปีของการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศ  จากแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน  เวียดนามจะต้องเผชิญกับความท้าทายไม่น้อย  ความช่วยเหลือจากองค์การต่างๆของสหประชาชาติ โดยเฉพาะ UNFPAจะช่วยสนับสนุนเวียดนามในกระบวนการสร้างสรรค์ประเทศแห่งสีเขียว เจริญรุ่งเรือง ยุติธรรมและมีอารยธรรม.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด