เวียดนามผลักดันความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่นกับอินโดนีเซีย

(VOVworld) – นาย Adnan Pandu Praja ได้แสดงความหวังว่า ทั้งสองฝ่ายจะผลักดันความร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่น

(VOVworld) – วันที่ 27 พฤษภาคม ณ กรุงฮานอย คณะผู้แทนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่นอินโดนีเซียนำโดยนาย Adnan Pandu Praja สมาชิกคณะกรรมการฯได้มีการพบปะกับคณะผู้แทนสำนักงานตรวจการของรัฐบาลเวียดนาม ในการนี้ ท่าน Trần Đức Lượng รองหัวหน้าสำนักงานตรวจการของรัฐบาลได้แนะนำให้คณะรับทราบเกี่ยวกับระบบกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่น กฏหมายเกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบในเวียดนาม ระเบียบการขององค์กร งานด้านการตรวจสอบ การป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่นของเวียดนาม ตลอดจนแนวทางของสำนักงานในเวลาที่จะถึง ส่วนนาย Adnan Pandu Praja ได้แสดงความหวังว่า ทั้งสองฝ่ายจะผลักดันความร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่นเพื่อมีส่วนร่วมผลักดันสัมพันธไมตรี ความร่วมมือระหว่างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่นระหว่างเวียดนามกับอินโดนีเซีย

ก่อนหน้านั้น ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกช่วยจำเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสำนักงานตรวจการของรัฐบาลเวียดนามกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่นอินโดนีเซียโดยทั้งสองฝ่ายจะให้ความร่วมมือด้านการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพและแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการค้นหาพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่น รูปแบบพฤติกรรมของผู้ทุจริตคอร์รัปชั่นและข้อมูลเกี่ยวกับการให้การศึกษาแก่ชุมชนเพื่อยกระดับจิตสำนึกของประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราบการคอร์รัปชั่น./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด