เวียดนามมีความประสงค์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับเยอรมนีอย่างลึกซึ้งมากขึ้น

(VOVWORLD) - ในการให้การต้อนรับนาย Stephan Weil  ผู้ว่าการรัฐโลว์เออร์แซกโซนีเมื่อวันที่ ตุลาคม ณ สำนักรัฐบาล นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง ได้แสดงความประสงค์ว่า จะพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับเยอรมนีและรัฐโลว์เออร์แซกโซนีอย่างลึกซึ้งมากขึ้น 
เวียดนามมีความประสงค์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับเยอรมนีอย่างลึกซึ้งมากขึ้น - ảnh 1ภาพการพบปะ (VGP)

นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง ได้เสนอให้ทั้งสองฝ่ายผลักดันความร่วมมือด้านการเมือง การทูต การค้า  การลงทุน การรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การฝึกสอนอาชีพ การท่องเที่ยว การพบปะสังสรรค์ระดับประชาชนเพื่อนำผลประโยชน์มาให้แก่ทั้งสองประเทศ เสนอให้ทางการรัฐโลว์เออร์แซกโซนีส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้ามาลงทุนในเวียดนามในด้านเทคโนโลยีขั้นสูง การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล การปรับเปลี่ยนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนรัฐสภาเยอรมนีในการให้สัตยาบันข้อตกลงการคุ้มครองการลงทุนระหว่างเวียดนามกับอียู หรือ EVIPA ส่งเสริมให้คณะกรรมาธิการยุโรปยกเลิกใบเหลืองต่อสัตว์น้ำเวียดนามและยืนยันว่า เวียดนามสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการต่างชาติ รวมถึงสถานประกอบการเยอรมนีในการศึกษาโอกาสความร่วมมือ ขยายการลงทุนและประกอบธุรกิจในระยะยาวในเวียดนามเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน

ส่วนนาย Stephan Weil  ผู้ว่าการรัฐโลว์เออร์แซกโซนีได้แสดงความประสงค์ว่า จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนและสร้างความสัมพันธ์กับกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆของเวียดนาม และให้คำมั่นว่า จะพยายามผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศให้พัฒนาอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด