เวียดนามมีความประสงค์ว่า สถานการณ์ในเมียนมาร์จะกลับสู่เสถียรภาพเพื่อพัฒนาประเทศโดยเร็ว

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ได้มีการจัดการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาร์ 

ในการนี้ เอกอัครราชทูต ดั่งดิ่งกวี๋ หัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามประจำสหประชาชาติได้เผยว่า สถานการณ์ในประเทศเมียนมาร์ในปัจจุบันไม่เป็นประโยชน์ต่อเสถียรภาพ การพัฒนาและผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของประชาชนเมียนมาร์ พร้อมทั้งเรียกร้องให้ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องใช้ความอดกลั้น หลีกเลี่ยงปฏิบัติการที่ทำให้สถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้น ทำการสนทนาเพื่อแสวงหามาตรการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายและความปรารถนาของประชาชนเมียนมาร์ 

เอกอัครราชทูต ดั่งดิ่งกวี๋ได้ย้ำถึงความสำคัญของการอำนวยความสะดวกให้แก่กระบวนการประชาธิปไตย การรักษาความปลอดภัยและการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่ชาวเมียนมาร์ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงและแสดงความหวังว่า สถานการณ์ในเมียนมาร์จะกลับสู่เสถียรภาพเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ เพื่อสันติภาพและความร่วมมือในภูมิภาคและมีส่วนร่วมต่อการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งย้ำว่า ประชาคมระหว่างประเทศควรสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่กระบวนการประชาธิปไตยในเมียนมาร์ ให้ความเคารพเอกราช อธิปไตยและไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศต่างๆและยืนยันว่า เวียดนามสนับสนุนความพยายามและบทบาทเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยของทูตพิเศษของเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติเกี่ยวกับปัญหาของเมียนมาร์ อีกทั้งส่งเสริมการประสานงานระหว่างทูตพิเศษของเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติกับอาเซียนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

สำหรับบทบาทของอาเซียน เอกอัครราชทูตดั่งดิ่งกวี๋ได้ยืนยันว่า อาเซียนให้การสนับสนุนความพยายามของเมียนมาร์ในการสร้างสรรค์สันติภาพ เสถียรภาพ การให้ความเคารพกฎหมายและการไกล่เกลี่ยเพื่อค้ำประกันการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาคมโลกสนับสนุนความพยายามของอาเซียนและเผยว่า ต้องป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงและต้องพิจารณาทุกมาตรการอย่างรอบคอบในสภาวการณ์ที่ประชาชนเมียนมาร์นับล้านคนกำลังได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19.

ผู้สื่อข่าววีโอวีประจำสหรัฐ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด