เวียดนามมีความสามารถในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

(VOVWORLD) - เวียดนามมีความสามารถ ศักยภาพ ความมุ่งมั่นและประสบการณ์อย่างเพียงพอเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ มีเทคโนโลยี ทีมแพทย์และระบบโรงพยาบาลที่มีความสามารถในการรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ จนหายดีและออกจากโรงพยาบาลแล้ว ๑๖ รายและยังไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต
เวียดนามมีความสามารถในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ - ảnh 1 นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก (VGP)

นี่คือเนื้อหาในรายงานสรุปของนายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุกในการประชุมประจำของรัฐบาลเกี่ยวกับการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

โดยรัฐบาลเห็นพ้องกับรายงานของคณะกรรมการชี้นำแห่งชาติเกี่ยวกับการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เวียดนามได้เตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในเชิงรุก ภายหลัง ๒๒ วันที่ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จนถึงปัจจุบัน เวียดนามได้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก ๑๘ ราย โดยเป็นชาวเวียดนาม ๗ รายซึ่งทุกรายติดเชื้อจากต่างประเทศ นายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมความพยายาม จิตใจแห่งความรับผิดชอบของทางการกรุงฮานอย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงรักษาความมั่นคงภายใน กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม ท้องถิ่น สำนักงานที่เกี่ยวข้อง แพทย์และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการคัดกรองแยกตัวผู้ติดเชื้อ

นายกรัฐมนตรียังสั่งให้กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆประกาศข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-๑๙ อย่างทันการณ์ สมบูรณ์ เปิดเผย โปร่งใส กำหนดต้นตอการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุดและผู้ที่ติดต่อกับผู้ป่วยต้องได้รับการแยกตัวอย่างเคร่งครัด

ควบคู่กันนั้น ต้องค้ำประกันการจัดสรรสินค้าที่จำเป็นอย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะอาหารและยารักษาโรคเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน นายกรัฐมนตรียังสั่งให้เพิ่มความสามารถด้านสาธารณสุขทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการทดสอบ การผลิตวัคซีนและการใช้ชุดทดสอบหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ได้โดยเร็ว

นายกรัฐมนตรีเห็นพ้องกับการระงับการออกวีซ่าให้แก่ประชาชนของ ๘ ประเทศ ประกอบด้วย เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี สเปนและระงับการยกเว้นวีซ่าให้กับชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศและชาวต่างชาติที่เป็นสามี ภรรยาและบุตรของชาวเวียดนามที่อาศัยใน ๘ ประเทศดังกล่าว และผู้ที่เดินทางเข้าประเทศเวียดนามทุกคนต้องลงทะเบียนข้อมูลสุขภาพ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด