เวียดนามยืนหยัดเป้าหมายรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค

(VOVWORLD) -รัฐบาลเวียดนามยืนหยัดเป้าหมายการควบคุมภาวะเงินเฟ้อ รักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค เน้นแก้ไขปัญหาที่ยังคั่งค้างอยู่ ข้อจำกัด  อุปสรรคและความท้าทายต่างๆเพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติแผนการปี 2019 ให้ประสบความสำเร็จ

เนื้อหาดังกล่าวถูกระบุในมติของการประชุมรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาคมปี 2019 โดยรัฐบาลได้กำชับให้กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆต้องเป็นฝ่ายรุกและมีความคล่องตัวในการรับมือกับความผันผวนของสถานการณ์ทั้งภายในและต่างประเทศ ผลักดันการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจและหน่วยงานต่างๆ  ปฏิบัติหน้าที่และมาตรการของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนระเบียบการต่างๆ ปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนและการประกอบธุรกิจเพื่อผลักดันการผลิตและการประกอบธุรกิจ

มติดังกล่าวยังชี้ชัดว่า กระทรวงวางแผนและการลงทุนต้องเร่งจัดทำยุทธศาสตร์การดึงดูดเงินทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือเอฟดีไอรูปแบบใหม่และโครงการเอฟดีไอที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เสนอแผนการแปรสถานประกอบการภาครัฐให้เป็นบริษัทหุ้นส่วนในช่วงปี 2019 – 2020 ให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ส่วนกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ต้องมีมาตรการเพิ่มความหลากหลายของตลาด พัฒนาตลาดภายในประเทศ ใช้โอกาสจากข้อตกลงการค้าต่างๆที่ได้ลงนามและผลักดันการให้สัตยาบันข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเวียดนามกับสหภาพยุโรปหรือ EVFTA.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด