เวียดนามยืนหยัดไม่ปล่อยให้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่

(VOVWORLD) - สำนักรัฐบาลได้ประกาศข้อสรุปของนายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกในการประชุมประจำรัฐบาลเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาด

นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแผนการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดที่วางไว้ สานต่อผลงานที่ได้บรรลุในเวลาที่ผ่านมา เพิ่มความระมัดระวัง โดยเฉพาะไม่ต้องรีบเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมและต้องไม่ประมาทในการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาด โดยเวียดนามยืนหยัดไม่ปล่อยให้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ส่วนหน่วยงานสื่อสารมวลชนต้องรายงานข่าวและประชาสัมพันธ์งานด้านการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด