เวียดนามย้ำถึงการยุติการแข่งขันอาวุธและการปลอดอาวุธนิวเคลียร์

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติในเมืองเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เอกอัครราชทูตเยืองชี้หยุง หัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามประจำสหประชาชาติได้เป็นประธานการประชุมครบองค์ในกรอบการประชุมปลอดอาวุธปี 2019 ของเวียดนามที่มีขึ้นในระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายนและระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคมถึงวันที่ 18 สิงหาคม
เวียดนามย้ำถึงการยุติการแข่งขันอาวุธและการปลอดอาวุธนิวเคลียร์ - ảnh 1 เอกอัครราชทูตเยืองชี้หยุง (VNA)

ในการประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ประเทศต่างๆได้หารือถึงหัวข้อ “การยุติการแข่งขันอาวุธและการปลอดอาวุธนิวเคลียร์” ซึ่งเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของระเบียบวาระการประชุม ในการนี้ เอกอัครราชทูตเยืองชี้หยุงได้ยืนยันว่า เวียดนามสนับสนุนความพยายามปลอดอาวุธนิวเคลียร์ผ่านกลไกพหุภาคีทั้งในระดับภูมิภาคและโลก เวียดนามเป็นสมาชิกของอนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการปลอดอาวุธนิวเคลียร์ เช่น สนธิสัญญาไม่เผยแพร่อาวุธนิวเคลียร์ สนธิสัญญาห้ามทดลองนิวเคลียร์ในทุกด้านและสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ เวียดนามเรียกร้องให้ประเทศต่างๆเข้าร่วมและกระชับความร่วมมือในการปฏิบัติสนธิสัญญาที่สำคัญเหล่านี้เพื่อมีส่วนร่วมยุติการแข่งขันอาวุธและการปลอดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์

 ส่วนประเทศต่างๆได้ชื่นชมเวียดนามที่จัดการประชุมเกี่ยวกับการยุติการแข่งขันอาวุธนิวเคลียร์และการปลอดอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งมีส่วนร่วมส่งเสริมการหารืออย่างจริงจังในการประชุมปลอดอาวุธปี 2019 ของเวียดนาม พร้อมทั้งชื่นชมเวียดนามที่เชิญตัวแทนขององค์การสนธิสัญญาห้ามทดลองนิวเคลียร์ในทุกด้านเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเพื่อขยายการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเมืองเจนีวากับกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานขององค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับการปลอดอาวุธและย้ำว่า ต้องผลักดันให้สนธิสัญญาห้ามทดลองนิวเคลียร์ในทุกด้านมีผลบังคับใช้โดยเร็วเพื่อมุ่งสู่โลกที่ปลอดอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งปัจจุบัน มี 184 ประเทศได้ลงนามและ 164 ประเทศให้สัตยาบันสนธิสัญญานี้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด