เวียดนามร่วมกับประเทศต่างๆในการปฏิบัติข้อตกลงปารีส

(VOVWORLD) -เมื่อค่ำวันที่ 9 ธันวาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการเสวนาภายใต้หัวข้อ “ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในเวียดนามภายหลัง 5 ปีที่อนุมัติข้อตกลงปารีสเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ”

การประชุมนี้เป็นโอกาสเพื่อให้บรรดาผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความท้าทายที่เวียดนามกำลังต้องเผชิญ ปฏิบัติการที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เสนอมาตราการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีส่วนร่วมพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เป็นต้น

นาย ฝามวันเติ๊น รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสังกัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้เผยว่า เวียดนามพยายามร่วมกับประเทศต่างๆในการปฏิบัติข้อตกลงปารีส ซึ่งข้อตกลงปารีสได้ส่งผลต่อทุกด้านและนับตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นไป เวียดนามมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติคำมั่นต่างๆเกี่ยวกับการตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประเทศและข้อกำหนดอื่นๆ ดังนั้น เวียดนามต้องปฏิบัติปัญหาเกี่ยวกับการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ผลักดันการบริหารและปกป้องแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ทำการตรวจสอบและอัพเดทยุทธศาสตร์แห่งชาติ วิสัยทัศน์จนถึงปี 2030 และวิสัยทัศน์จนถึงปี 2050

ในการนี้ บรรดาผู้แทนได้กล่าวถึงรูปแบบและมาตรการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในชุมชน  รวมทั้ง มีมาตรการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่กำลังได้รับการปฏิบัติในชุมชนด้วยความพยายามของบุคคล องค์การสังคม เปลี่ยนแปลงความเคยชินของเด็ก รูปแบบ “บ้านรับมือเหตุน้ำท่วมและรูปแบบพลังงานอย่างยั่งยืน เป็นต้น.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด