เวียดนามร่วมมือกับประชาคมโลกเพื่อผลักดันการแลกเปลี่ยนการค้าและการพัฒนา

(VOVWORLD) -ตามคำเชิญของเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติเกี่ยวกับการค้าและการพัฒนาหรือ UNCTAD นาย บุ่ยแทงเซิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้เข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 15 ของ UNCTAD ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในระหว่างวันที่ 3 -7 ตุลาคม 
เวียดนามร่วมมือกับประชาคมโลกเพื่อผลักดันการแลกเปลี่ยนการค้าและการพัฒนา - ảnh 1นาย บุ่ยแทงเซิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม รัฐมนตรี บุ่ยแทงเซินได้เสนอ 3 ข้อเสนอที่สำคัญ หนึ่งคือต้องผลักดันลัทธิพหุภาคีและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ยกระดับทักษะความสามารถในการปรับตัวและผลักดันการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลก พร้อมทั้งเรียกร้องให้ค้ำประกันการเข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียมกันและเร็วที่สุด ผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศในการแบ่งปันวัคซีนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตวัคซีน  สองคือ ในอนาคต ต้องผลักดันความพยายามระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการปรับตัวของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงของเวียดนาม สามคือ UNCTAD ต้องส่งเสริมบทบาทในการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการพัฒนาเทคโนโลยี

รัฐมนตรี บุ่ยแทงเซินได้ยืนยันว่า เวียดนามพยายามควบคุมและปรับตัวเข้ากับโควิด -19 ได้อย่างปลอดภัย ผลักดันการฟื้นฟูเศรษฐกิจ การพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืนในยุคชีวิตวิถีใหม่บนพื้นฐานการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมและการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล เวียดนามมีความประสงค์ที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ  UNCTAD และประชาคมโลกในการปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ร่วมกับประชาคมโลกในการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรือง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด