เวียดนาม-สิงคโปร์ผลักดันความร่วมมือเพื่อรับมือกับโรคโควิด-19

(VOVWORLD) -ในโอกาสที่นาย ฝามมินห์ชิ้งได้รับเลือกดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเวียดนาม วันที่20เมษายน นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ หลีเซียนหลุง ได้โทรศัพท์อวยพรผู้นำเวียดนาม

ในการพูดคุยนี้ นายกรัฐมนตรีสองประเทศได้เห็นพ้องกระชับความร่วมมือในด้านต่างๆที่สองฝ่ายมีศักยภาพเช่น การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ เกษตร สัตว์น้ำ การศึกษา เป็นต้น รวมทั้งมุ่งขยายความร่วมมือไปยังด้านต่างๆที่สามารถตอบสนองความต้องการของยุคอุตสาหกรรม4.0เช่นพลังงานสะอาด ตัวเมืองอัจฉริยะและเศรษฐกิจดิจิทัล มีการส่งเสริมการเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจ ฝึกอบรมแหล่งบุคลากรคุณภาพสูง

สองฝ่ายได้เห็นพ้องผลักดันการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการรับมือปัญหาโควิด-19 อำนวยเงื่อนไขให้พลเมืองของกันกลับประเทศและผลักดันการเจรจาระเบียบการเดินทางพิเศษระหว่างกันเพื่อมุ่งเปิดเที่ยวบินพาณิชย์ที่ปลอดภัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ของสองประเทศและภูมิภาคเพื่อกระตุ้นการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศยังยืนยันถึงความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งเพื่อสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็ง สามัคคี เป็นฝ่ายรุกในการปรับตัว การส่งเสริมบทบาทเป็นศูนย์กลางของอาเซียนและการมีเสียงพูดร่วมกันในปัญหาสันติภาพ ความมั่นคงของภูมิภาค.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด