เวียดนามสนับสนุนการผลักดันความร่วมมือปฏิบัติการกู้กับระเบิดเพื่อมนุษยธรรมกับประเทศต่างๆ

(VOVworld) –  เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวัตถุระเบิดซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมแรงร่วมใจของทั้งภูมิภาคและประชาคมโลกเพื่อแก้ไข ในขณะเดียวกัน รัฐบาลและกระทรวงกลาโหมเวียดนามก็ให้ความสนใจและสนับสนุนการผลักดันกิจกรรม ร่วมมือในด้านปฏิบัติการกู้กับระเบิด

เวียดนามสนับสนุนการผลักดันความร่วมมือปฏิบัติการกู้กับระเบิดเพื่อมนุษยธรรมกับประเทศต่างๆ - ảnh 1
พลโท เหงียนชี้หวิ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

(VOVworld) – เช้าวันที่ 18 มิถุนายน ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการประชุมครั้งแรกของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับปฏิบัติการกู้กับระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในกรอบความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศอาเซียนขยายวงค์หรือเอดีเอ็มเอ็มบวกโดยมีผู้แทนจาก 18 ประเทศสมาชิกของเอดีเอ็มเอ็มบวกและตัวแทนของคณะเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วม นี่เป็นครั้งแรกที่เวียดนามและอินเดียร่วมเป็นประธานการประชุมเพื่อร่างแผนปฏิบัติการของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเอดีเอ็มเอ็มบวกเกี่ยวกับปฏิบัติการกู้กับระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในช่วงปี 2014-2017 ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม พลโท เหงียนชี้หวิง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้เผยว่า สงครามได้ผ่านพ้นมานานแล้ว แต่ผลเสียหายจากสงครามยังคงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของประชาชนและเงื่อนไขการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของหลายประเทศในภูมิภาค ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดต้องใช้เวลานานเพื่อแก้ไขผลเสียหายโดยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวัตถุระเบิดซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมแรงร่วมใจของทั้งภูมิภาคและประชาคมโลกเพื่อแก้ไข ในขณะเดียวกัน รัฐบาลและกระทรวงกลาโหมเวียดนามก็ให้ความสนใจและสนับสนุนการผลักดันกิจกรรมร่วมมือในด้านปฏิบัติการกู้กับระเบิดเพื่อมนุษยธรรมกับประเทศทั้งภายในและนอกภูมิภาคทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี พลโท เหงียนชีหวิง ได้ย้ำว่าเวียดนามได้ผ่านสงครามมาหลายครั้งจึงได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการปนเปื้อนของสารพิษจากระเบิดและผลเสียหายจากระเบิด ผมคิดว่า ด้วยหลักฐานจากสถานการณ์ที่เป็นจริงนี้ พวกเรามีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่มากขึ้นเพื่อร่วมมือ ป้องกันผลร้ายจากระเบิดและประชาชนได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยบนพื้นแผ่นดินของบรรพบุรุษ”
ตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเอดีเอ็มเอ็มบวกเกี่ยวกับปฏิบัติการกู้กับระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในช่วงปี 2014-2017 ทางกลุ่มฯจะจัดตั้งช่องทางการประสานงานและระเบียบความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์และด้านนิตินัยที่เกี่ยวข้องถึงกิจกรรมแก้ไขปัญหาระเบิดเพื่อมนุษยธรรม จัดการตรวจสอบ เก็บกู้ระเบิดและวัตถุระเบิดที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่วนการประชุมสุดท้ายของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจะมีขึ้นในปลายปี 2016 หรือต้นปี 2017เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน ถอดบทเรียน เสนอโครงการร่วมมือที่เป็นรูปธรรมให้แก่ปีต่อๆไป./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด