เวียดนามสนับสนุนความพยายามระหว่างประเทศเพื่อเป้าหมายปลดกำลังอาวุธ

การสัมมนาในหัวข้อ สนธิสัญญาซื้อขายอาวุธระหว่างประเทศหรือเอทีที ทัศนะของประเทศและระหว่างประเทศ ได้มีขึ้น ณ กรุงฮานอย โดยการประสานงานระหว่างกระทรวงการต่างประเทศวน.กับสถานทูตอังกฤษประจำวน.

การสัมมนาในหัวข้อ สนธิสัญญาซื้อขายอาวุธระหว่างประเทศหรือเอทีที ทัศนะของประเทศและระหว่างประเทศ ได้มีขึ้น ณ กรุงฮานอย โดยการประสานงานระหว่างกระทรวงการต่างประเทศวน.กับสถานทูตอังกฤษประจำวน. บรรดาผู้แทนทั้งในและต่างประเทศจะหารือเกี่ยวกับกระบวนการเอทีที ทัศนะของประเทศต่างๆและระเบียบการระหว่างประเทศเกี่ยวกับการควบคุมการซื้อขายอาวุธเพื่อมุ่งสู่การสร้างสรรค์สนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ปรับปรุงขอบเขตการซื้อขายอาวุธที่เริ่มขึ้นเมื่อปี2006ในกรอบของสหประชาชาติ นาย Nguyen Van Thao ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศวน.ได้เผยว่า นโยบายที่เสมอต้นเสมอปลายของวน.คือให้การสนับสนุนความพยายามระหว่างประเทศเพื่อเป้าหมายปลดอาวุธอย่างสมบูรณ์และเด็ดขาด จากการให้ความสนใจก่อนต่อการปลดอาวุธที่มีอนุภาพการทำลายล้างสูง วน.ได้เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆในระเบียบการที่เกี่ยวข้องของสหประชาชาติอย่างเเข็งขัน รวมทั้งโครงการปฏิบัติว่าด้วยปัญหาการค้าอาวุธเบาอย่างผิดกฎหมาย รวมไปถึงการเข้าร่วมกระบวนการเอทีทีอย่างจริงจัง บรรดาผู้แทนระหว่างประเทศก็ได้ชื่นชมส่วนร่วมของวน.ในเวลาที่ผ่านมาเพื่อมุ่งสู่การสร้างสรรค์สนธิสัญญาระหว่างประเทศที่สำคัญและในปัญหาการปลดกำลังอาวุธ.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด