เวียดนามสนับสนุนมาตรการแก้ไขปัญหาเมียนมาร์ที่เข้มแข็งและมีความรับผิดชอบ

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้จัดการประชุมประจำเพื่อรับฟังทูตพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติ Noeleen Heyzer รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาร์ รวมทั้ง สถานการณ์ในรัฐยะไข่ ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม 
เวียดนามสนับสนุนมาตรการแก้ไขปัญหาเมียนมาร์ที่เข้มแข็งและมีความรับผิดชอบ - ảnh 1เวียดนามสนับสนุนมาตรการแก้ไขปัญหาเมียนมาร์ที่เข้มแข็งและมีความรับผิดชอบ

นาง เลถิมิงทวา ที่ปรึกษาของเอกอัครราชทูตและรองหัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามประจำสหประชาชาติได้แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาร์ และย้ำว่า เมียนมาร์ต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างครอบคลุมและยั่งยืน และต้องมีคำมั่นที่เข้มแข็ง มีความรับผิดชอบและความพยายามเชิงสร้างสรรค์ของทุกฝ่ายในเมียนมาร์บนพื้นฐานของความไว้วางใจและการให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ตัวแทนเวียดนามยืนยันว่าเนื้อหาที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆในปัจจุบันคือค้ำประกันความปลอดภัยและความมั่นคงให้แก่ประชาชนเมียนมาร์ทุกคน เรียกร้องให้ทุกฝ่ายในเมียนมาร์ยุติการใช้ความรุนแรง ค้ำประกันความปลอดภัย โดยเฉพาะการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การดูแลสุขภาพและวัคซีนป้องกันโควิด-19 อีกทั้งเรียกร้องให้สภาบริหารแห่งชาติเมียนมาร์หรือ SAC ร่วมมือกับอาเซียนต่อไปเพื่อดำเนินการตามความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ 5 ข้อของอาเซียนอย่างเต็มที่ และทำการสนทนาที่มีความหมายระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อแสวงหามาตรการแก้ไขอย่างสันติ ครอบคลุมและสอดคล้องกับความปรารถนาของประชาชนเมียนมาร์.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด