เวียดนามอยู่ในจำนวน๒๐ประเทศที่มีคะแนนสูงของโครงการPISA

(VOVworld) –โครงการนี้ถูกจัดขึ้นทุกๆ๓ปีโดยเน้นความสามารถวิชาการอ่านจับใจความ การคิดเลข และวิทยาศาสตร์ 
เวียดนามอยู่ในจำนวน๒๐ประเทศที่มีคะแนนสูงของโครงการPISA - ảnh 1
นายเหงวียนวิงเหี้ยน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาและฝึกอบรมในการแถลงข่าว(Photo:quandoinhandan )

(VOVworld) – เมื่อบ่ายวันที่๔เดือนนี้ ณ กรุงฮานอย กระทรวงศึกษาและฝึกอบรมได้จัดการแถลงข่าวเพื่อประกาศผลโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติหรือPISA ปี๒๐๑๒ ในการนี้ นายเหงวียนวิงเหี้ยน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาและฝึกอบรมได้ยืนยันว่า โครงการPISAโดยสมาพันธ์ประเทศพัฒนาริเริ่มเพื่อประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบการศึกษาของประเทศที่เข้าร่วมเพื่อถอดบทเรียนเกี่ยวกับนโยบายสามัญศึกษา โครงการนี้ถูกจัดขึ้นทุกๆ๓ปีโดยเน้นความสามารถวิชาการอ่านจับใจความ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ เวียดนามเข้าร่วมโครงการนี้เมื่อปี๒๐๐๒  ผลการประเมินโครงการPISA ปี๒๐๑๒ของเวียดนามค่องข้างดีเมื่อเทียบกับ๖๕ประเทศและดินแดนที่เข้าร่วมที่เป็นรูปธรรมคือ ในวิชาคณิตศาสตร์ เวียดนามอยู่อันดับ๑๗ ส่วนในวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาการอ่านจับใจความ เวียดนามอยู่อันดับ๑๙และ๘ตามลำดับ คะแนนเฉลี่ยของเวียดนามทั้ง๓วิชาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยที่สมาพันธ์ประเทศพัฒนากำหนด ./.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด