เวียดนามเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานการเชื่อมโยงอาเซียนและฟอรั่มการเชื่อมโยงอาเซียนครั้งที่ 13

(VOVWORLD) -การประชุมต่างๆของคณะกรรมการประสานงานการเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนและฟอรั่มการเชื่อมโยงอาเซียนครั้งที่ 13 ถูกจัดขึ้น ณ กรุงพนมเปญในระหว่างวันที่ 1 - 4 ตุลาคม ซึ่งคณะผู้แทนเวียดนามนำโดยนาย เหงวียนหายบั่ง หัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามประจำอาเซียนได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

เวียดนามเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานการเชื่อมโยงอาเซียนและฟอรั่มการเชื่อมโยงอาเซียนครั้งที่ 13 - ảnh 1เวียดนามเข้าร่วมารประชุมคณะกรรมการประสานงานการเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนครั้งที่ 3

ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานการเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนครั้งที่ 3 ประเทศต่างๆได้หารือเกี่ยวกับวิธีการผลักดันการปฏิบัติโครงการต่างๆในกรอบแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนปี 2025 หรือ MPAC 2025  ในเวลาที่จะถึง แสดงความคิดเห็นต่อร่างรายงานการประเมินกระบวนการปฏิบัติ MPAC 2025 ครั้งที่ 4 เพื่อปรับปรุงและยื่นเสนอต่อการประชุมสภาการประสานงานอาเซียนครั้งที่ 31 ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ การประชุมครั้งที่ 5 เกี่ยวกับกลไกการตรวจสอบ การทบทวนและการประเมิน MPAC 2025 เพื่อปฏิบัติความคิดริเริ่มและโครงการ MPAC 2025 หารือและแสวงหามาตรการเพื่อแก้ไขความท้าทายและอุปสรรคในกระบวนการปฏิบัติ MPAC 2025

ในการประชุมทาบทามความคิดเห็นของคณะกรรมการประสานงานการเชื่อมโยงอาเซียนกับหุ้นส่วนสนทนาและหุ้นส่วนต่างๆ บรรดาประเทศหุ้นส่วนได้ยืนยันว่า จะให้ความช่วยเหลืออาเซียนในการปฏิบัติโครงการต่างๆในกรอบ MPAC 2025 การเชื่อมโยงร่วมเพื่อผลักดันการเชื่อมโยงการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียน การเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนต่างๆ สนับสนุนการฟื้นฟูและการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค

ฟอรั่มการเชื่อมโยงอาเซียนครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ “การผลักดันการเชื่อมโยงเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังปี 2025 อย่างยั่งยืน ทุกด้านและเชิงก้าวกระโดด” บรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์การเชื่อมโยงอาเซียนหลังปี 2025 ผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนและความร่วมมือเพื่อปฏิบัติโครงการ MPAC 2025 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลเพื่อผลักดันการเชื่อมโยง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด