เวียดนามเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศACD ๑๒และการประชุมอาเซียน-GCC ๓

(VOVWorld)-ในระหว่างวันที่๒๕ถึงวันที่๒๖พฤศจิกายน  ณ กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน  ได้มีการจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศฟอรั่ม“สนทนาความร่วมมือเอเชีย” ครั้งที่๑๒และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศระหว่างอาเซียนกับสภาความร่วมมือเขตอ่าวครั้งที่๓
เวียดนามเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศACD ๑๒และการประชุมอาเซียน-GCC ๓   - ảnh 1
ท่านเหงียนเฟืองงา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม
(VOVWorld)-ในระหว่างวันที่๒๕ถึงวันที่๒๖พฤศจิกายน  ณ กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน  ได้มีการจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศฟอรั่ม“สนทนาความร่วมมือเอเชีย”หรือACD ครั้งที่๑๒และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศระหว่างอาเซียนกับสภาความร่วมมือเขตอ่าวหรือ GCCครั้งที่๓ ซึ่งคณะผู้แทนเวียดนามนำโดยท่านเหงียนเฟืองงา  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม  ท่าน เหงียนเฟืองงาได้ย้ำถึงบทบาทสำคัญของACDในการผลักดันการสนทนา ความร่วมมือและสร้างความไว้วางใจระหว่างกันเพื่อฟันฝ่าความท้าทายต่างๆของการพัฒนา  พร้อมทั้ง  เสนอแนวทางความร่วมมือของACDในด้านการท่องเที่ยว  ผลักดันการค้าและการลงทุนระหว่างภูมิภาค  การป้องกันภัยธรรมชาติ  การใช้และปกป้องแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน  อีกทั้ง ยืนยันถึงคำมั่นของเวียดนามในการผลักดันความร่วมมือกับประเทศสมาชิกACDเพื่อสันติภาพ  ความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนา  ส่วนในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-GCC ครั้งที่๓  ท่านเหงียนเฟืองงาได้ยืนยันถึงนโยบายของเวียดนามเกี่ยวกับการดึงดูดและอำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการของGCC เข้ามาลงทุนและประกอบธุรกิจในเวียดนาม  พร้อมทั้ง แสดงความประสงค์ที่จะผลักดันความร่วมมือกับประเทศต่างๆในด้านการค้า การลงทุน แรงงานและการท่องเที่ยว
  ในกรอบการประชุม  หัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามได้มีการพบปะกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบาห์เรน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคีร์กีซสถาน  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศซาอุดิอาระเบีย และทาจิกิสถานและเอกอัครราชทูตและหัวหน้าคณะผู้แทนของอุซเบกีสถานเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคี./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด