เวียดนามเป็นตัวอย่างในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

(VOVWORLD) -เว็บไซต์ gavi.org ของสหพันธ์วัคซีนโลกหรือ GAVI ได้ทำการวิเคราะห์เหตุผลที่ช่วยให้เวียดนามสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  ซึ่งเวียดนามถือเป็นตัวอย่างในการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ประเทศที่มีรายได้ปานกลางในระดับต่ำสามารถเรียนรู้ 

เวียดนามได้ปฏิบัติ 4 มาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดเพื่อรับมือการแพร่ระบาดได้แก่ การตรวจหาเชื้อ ทำการค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชน  ประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมในระหว่างวันที่ 1 - 22 เมษายน บทความดังกล่าวยังชื่นชมการระดมการเข้าร่วมของผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข ตำรวจ ทหารและเจ้าหน้าที่พนักงานในการค้นหาผู้ติดเชื้อและเวียดนามพร้อมเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาด

หนังสือพิมพ์รายวัน The Globe and Mail ของแคนาดาฉบับวันที่ 27 พฤษภาคมได้ลงบทความที่ชื่นชมงานด้านการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในเวียดนาม  รัฐบาลเวียดนามได้ปฏิบัติมาตรการรับมือการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดยทำการแยกตัว ค้นหาผู้ที่เคยสัมผัสกับผู้ติดเชื้อและทำการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อยกระดับจิตสำนึกของประชาชน  จนถึงขณะนี้ ผ่านมาแล้ว 1 เดือนที่เวียดนามยกเลิกมาตรการเว้นระยะห่างสังคม ซึ่งชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้กลับสู่ภาวะปกติ  บทความดังกล่าวยังกล่าวถึงผู้ติดเชื้อรายที่ 91 ที่กำลังได้รับการรักษาตัวในนครโฮจิมินห์และเผยว่า การช่วยชีวิตผู้ป่วยรายนี้เป็นสิ่งที่เวียดนามให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด