เวียดนามเรียกร้องให้ขจัดอาวุธนิวเคลียร์

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่ 26 กันยายน ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐ สมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้จัดการประชุมระดับสูงในโอกาสรำลึกวันขจัดอาวุธนิวเคลียร์สากล ซึ่งตรงกับที่ 26 กันยายน 
เวียดนามเรียกร้องให้ขจัดอาวุธนิวเคลียร์ - ảnh 1ภาพของการประชุม

ในการนี้ นาย ดั่งหว่างยาง เอกอัครราชทูตเวียดนามและหัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามประจำสหประชาชาติได้ยืนยันว่า การขจัดอาวุธนิวเคลียร์เป็นการป้องกันการใช้หรือขมขู่ที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ พร้อมทั้งย้ำว่า ต้องส่งเสริมกลไกการลดอาวุธ ควบคุมอาวุธและต่อต้านการเผยแพร่ในโลก ประเทศต่างๆ ควรปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ หรือ NPT และสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์หรือ TPNW อีกทั้งเผยว่า เพื่อสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างประเทศประเทศต่างๆ ต้องผลักดันการสนทนา การหารือแทนทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องปรามนิวเคลียร์   ยืนยันอีกครั้งถึงนโยบายที่เสมอต้นเสมอปลายของเวียดนามเกี่ยวกับการต่อต้านการเผยแพร่อาวุธนิวเคลียร์ การปลอดอาวุธนิวเคลียร์ มุ่งสู่การขจัดอาวุธนิวเคลียร์  ให้คำมั่นที่จะธำรงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ปลอดอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  สนับสนุนประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองให้ลงนามและให้สัตยาบันสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ SEAMWFZ.

นักข่าวสถานีวิทยุเวียดนามประจำประเทศสหรัฐ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด