เวียดนามเรียกร้องให้จีนไม่จัดการแข่งเรือใบบริเวณเกาะยวีโหมงของหมู่เกาะหว่างซาหรือพาราเซลของเวียดนาม

(VOVWORLD) - การที่จีนจัดการแข่งเรือใบครั้งที่ 7 บริเวณหมู่เกาะหว่างซาเป็นการละเมิดอธิปไตยของเวียดนามอย่างอุกอาจ ขัดกับข้อตกลงว่าด้วยหลักการพื้นฐานในการชี้นำแก้ไขปัญหาทางทะเลระหว่างเวียดนามกับจีน เจตนารมณ์ของดีโอซี 

วันที่ 23 พฤษภาคม ในการตอบคำถามของผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับปฏิกิริยาของเวียดนามต่อการที่จีนจัดการแข่งเรือใบบริเวณเกาะยวีโหมงของหมู่เกาะหว่างซาหรือพาราเซลของเวียดนามในระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามเลถิทูหั่งได้ชี้ชัดว่า “เวียดนามมีหลักฐานทางนิตินัยและประวัติศาสตร์อย่างสมบูรณ์เพื่อยืนยันถึงอธิปไตยของเวียดนามเหนือหมู่เกาะหว่างซาหรือพาราเซลและเจื่องซาหรือสเปรตลีย์ตามข้อกำหนดของกฎหมายสากล การที่จีนจัดการแข่งเรือใบครั้งที่ 7 บริเวณหมู่เกาะหว่างซาเป็นการละเมิดอธิปไตยของเวียดนามอย่างอุกอาจ ขัดกับข้อตกลงว่าด้วยหลักการพื้นฐานในการชี้นำแก้ไขปัญหาทางทะเลระหว่างเวียดนามกับจีน เจตนารมณ์ของดีโอซี ทำให้สถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้นและไม่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาบรรยากาศสันติภาพ เสถียรภาพและความร่วมมือในทะเลตะวันออก

เวียดนามเรียกร้องให้จีนให้ความเคารพอธิปไตยของเวียดนามเหนือหมู่เกาะหว่างซาหรือพาราเซลและเจื่องซาหรือสเปรตลีย์ ไม่มีปฏิบัติการในลักษณะดังกล่าวอีกและไม่มีปฏิบัติการที่ทำให้สถานการณ์ในภูมิภาคตึงเครียดมากขึ้น

ในการตอบคำถามของผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีเมื่อเร็วๆนี้ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเลถิทูหั่งได้ยืนยันว่า ฝ่ายต่างๆควรปฏิบัติตามมติต่างๆของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอย่างสมบูรณ์ พร้อมทั้งส่งเสริมการสนทนาเพื่อมุ่งสู่การสร้างสรรค์คาบสมุทรเกาหลีที่ปลอดนิวเคลียร์เพื่อมีส่วนร่วมต่อสันติภาพ ความมั่นคง เสถียรภาพ ความร่วมมือและการพัฒนาในภูมิภาคและโลก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด