เวียดนามเรียกร้องให้ประชาคมโลกช่วยเหลือเมียนมาร์ยุติความรุนแรง ส่งเสริมการสนทนาและการไกล่เกลี่ย

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 9 เมษายน ประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ประกอบด้วยอังกฤษ สหรัฐ เอสโตเนีย ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์และนอร์เวย์ได้จัดการประชุมผ่านระบบทางไกลอย่างไม่เป็นทางการเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศเมียนมาร์ 
เวียดนามเรียกร้องให้ประชาคมโลกช่วยเหลือเมียนมาร์ยุติความรุนแรง ส่งเสริมการสนทนาและการไกล่เกลี่ย - ảnh 1ตำรวจเมียนมาร์เพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงในเขต Hlaingthaya เมืองย่างกุ้ง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม (AFP)

ในการนี้ เอกอัครราชทูตดั่งดิ่งกวี๋ หัวหน้าคณะผู้แทนของเวียดนามประจำสหประชาชาติได้ย้ำถึงประเด็นที่ต้องให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆในปัจจุบันคือการรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนเมียนมาร์และการสนับสนุนการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม โดยเฉพาะให้แก่กลุ่มเสี่ยงในสังคม พร้อมทั้งเรียกร้องให้ฝ่ายต่างๆในเมียนมาร์ใช้ความอดกลั้น ยุติการใช้ความรุนแรง ทำการสนทนาและไกล่เกลี่ยตามความปรารถนาของประชาชนเพื่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคและเผยว่า ประชาคมโลกควรมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์เพื่อช่วยเหลือเมียนมาร์ป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ความรุนแรง ส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อให้แก่การสนทนาและการไกล่เกลี่ย อีกทั้งให้ความเคารพเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดนและเอกภาพของเมียนมาร์ สนับสนุนบทบาทของทูตพิเศษของเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติเกี่ยวกับปัญหาของเมียนมาร์และเรียกร้องให้ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกให้แก่การปฏิบัติงานของทูตพิเศษของเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด