เวียดนามเรียกร้องให้ยุติการปะทะและฟื้นฟูสันติภาพในยูเครน

(VOVWORLD) -ในระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม สมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้จัดการประชุมฉุกเฉินอีกครั้งเกี่ยวกับสถานการณ์ยูเครน 

ในระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม สมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้จัดการประชุมฉุกเฉินอีกครั้งเกี่ยวกับสถานการณ์ยูเครน ในการกล่าวปราศรัยในการประชุม เอกอัครราชทูต ดั๋งหว่างยาง หัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามประจำสหประชาชาติได้ยืนยันว่า เวียดนามติดตามสถานการณ์ในยูเครนในช่วงหลายวันมานี้อย่างใกล้ชิดและมีความวิตกกังวลเป็นพิเศษ พร้อมทั้งย้ำถึงความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติและหลักการขั้นพื้นฐานของกฎหมายสากล รวมไปถึงการไม่แทรกแซงกิจการภายใน ไม่ใช้หรือข่มขู่ที่จะใช้ความรุนแรง แก้ไขปัญหาการพิพาทระหว่างประเทศอย่างสันติตามกฎหมายสากล โดยเฉพาะหลักการให้ความเคารพเอกราช อธิปไตย บูรณะภาพแห่งดินแดนของทุกประเทศ ปกป้องความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่างๆ ผลักดันการสนทนาและการเจรจาเพื่อแสวงหามาตรการแก้ไขอย่างสันติและยั่งยืนบนพื้นฐานที่สอดคล้องและให้ความเคารพกฎหมายสากลและกฎบัตรสหประชาชาติ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคและโลก เวียดนามชื่นชมและสนับสนุนความพยายามทางการทูตเพื่อช่วยลดความตึงเครียด รวมทั้งความพยายามของเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแสดงความพร้อมที่จะมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อความพยายามทางการทูตและกระบวนการฟื้นฟูประเทศยูเครน

หลังการหารือ สมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้พิจารณาและลงคะแนนอนุมัติร่างมติเกี่ยวกับสถานการณ์ยูเครน.

ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุเวียดนามประจำสหรัฐ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด