เวียดนามเรียกร้องให้เข้าถึงการแก้ไขความท้าทายเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการดูแลปัญหาด้านเศรษฐกิจและการเงินของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่ 77 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ
เวียดนามเรียกร้องให้เข้าถึงการแก้ไขความท้าทายเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์ - ảnh 1ภาพการประชุม (baoquocte.vn)

อัครราชทูตที่ปรึกษา เลถิมิงทวา รองหัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามประจำสหประชาชาติได้ย้ำว่า ก่อนการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้องของสหประชาชาติ ประเทศต่างๆควรค้ำประกันความคืบหน้าในการปฏิบัติคำมั่นระหว่างประเทศ ถือมนุษย์เป็นศูนย์กลางในการรับมือความท้าทายเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเสนอให้สร้างสรรค์และสอดแทรกปัญหาดังกล่าวในกรอบทางนิตินัย นโยบายและแผนการปฏิบัติต่างๆ สร้างสรรค์และพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน ยกระดับความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสรรค์วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศควรค้ำประกันการเข้าถึงด้านการเงิน การยกระดับศักยภาพ ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนา สำหรับเวียดนามได้พยายามปฏิบัติมาตรการต่างๆอย่างพร้อมเพรียงตามคำมั่นเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การแก้ไขและอนุมัติเอกสารกฎหมายเพื่อปรับปรุงระบบกฎหมาย อัพเดทยุทธศาสตร์แห่งชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจนถึงปี 2050 และการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนดหรือ NDC.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด