เวียดนามเสนอมาตรการแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 ต่อผู้อพยพ

(VOVWORLD) -ในระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม ณ กรุงเทพฯ คณะผู้แทนเวียดนาม นำโดยนาย ฟานชี้แถ่ง เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทยและหัวหน้าคณะตัวแทนของเวียดนามเวียดนามประจำ UNESCAPได้เข้าร่วมการประชุมสรุปสถานการณ์การปฏิบัติข้อตกลงทั่วโลกเกี่ยวกับการอพยพย้ายถิ่นฐานที่ชอบด้วยกฎหมาย ปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือ GCMย่านเอเชีย – แปซิฟิกผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

ในการนี้ เอกอัครราชทูต ฟานชี้แถ่งได้ยืนยันว่า ข้อตกลง GCM คือก้าวเดินสำคัญของความร่วมมือในด้านการอพยพย้านถิ่นฐาน เป็นผลของความสามัคคีและการแบ่งเบาความรับผิดชอบระหว่างประเทศต่างๆเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการผลักดันการอพยพย้ายถิ่นฐานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและครอบคลุม

จากความกังวลเกี่ยวกับอุปสรรคและความท้าทายที่นับวันเพิ่มขึ้นเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เวียดนามได้เสนอให้ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆจัดทำกรอบและกลไกความร่วมมือเพื่อปฏิบัติข้อตกลง GCM อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในเวลาข้างหน้าเพื่อลดผลกระทบของวิกฤตโควิด -19 ต่อผู้อพยพ ค้ำประกันการอพยพย้ายถิ่นฐานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยในภูมิภาคและโลก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด