เวียดนามแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในภูมิภาคและโลกในการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 41

(VOVWORLD) - ในการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 41 ที่เน้นหารือถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่สนทนาและองค์การต่างๆ โครงสร้างในภูมิภาค ปัญหาต่างๆในภูมิภาคและโลก เมื่อเช้าวันที่ 11 พฤศจิกายน ณ กรุงพนมเปญ นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง ได้กล่าวปราศรัยยืนยันอีกครั้งถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความสามัคคีและความแข็งแกร่งของอาเซียน
เวียดนามแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในภูมิภาคและโลกในการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 41 - ảnh 1นายกรัฐมนตรีฝ่ามมิงชิ้งได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในภูมิภาคและโลก(VGP)

นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง ได้เสนอให้ขยายการประสานงานกับหุ้นส่วนต่างๆเพื่อมีส่วนร่วมต่อสันติภาพ ความมั่นคงและการพัฒนา ปฏิบัติยุทธศาสตร์ต่างๆของกลุ่มเพื่อส่งเสริมการสนับสนุนของบรรดาหุ้นส่วนต่อบทบาทเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ยืนยันให้ความร่วมมือกับอาเซียนผ่านกลไกที่อาเซียนเป็นผู้ริเริ่ม

สำหรับปัญหาต่างๆในภูมิภาคและโลก นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้งได้ย้ำว่า อาเซียนยืนหยัดในจุดยืน มีความยืดหยุ่น คล่องตัวและสมดุลในการแก้ไขปัญหาต่างๆในภูมิภาค รวมถึงปัญหาทะเลตะวันออก ขยายความร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล การช่วยเหลือชาวประมงและแก้ปัญหาการจับปลาอย่างผิดกฎหมาย  สำหรับปัญหาเมียนมาร์ นายกรัฐมนตรีฝ่ามมิงชิ้ง ได้เห็นว่า อาเซียนควรยืนหยัดปฏิบัติความตกลงของอาเซียนเกี่ยวกับปัญหาเมียนมาร์ ช่วยเหลือเมียนมาร์ในการแสวงหามาตรการแก้ไขวิกฤตอย่างยั่งยืน สำหรับการปะทะระหว่างรัสเซียกับยูเครน นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง ได้เชิดชูความหมายและคุณค่าของสันติภาพ ยืนยันให้ความเคารพเอกราช อธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน ซึ่งเป็นบรรทัดฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเป็นปัจจัยชี้ขาดของการสร้างสรรค์สันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ

ก่อนหน้านั้น ในการประชุมครบองค์ผู้นำอาเซียนครั้งที่ 40 เกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียน นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง ได้เสนอว่า ในวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังปี 2025 ควรให้ความสนใจต่อประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ส่งเสริมการขยายตัวอย่างครอบคลุม ค้ำประกันให้ประชาชนทุกคนได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน ผสานการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันกับการขยายตัวอย่างยั่งยืนและนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด้านต่างๆในอนุภูมิภาคเพื่อสร้างพลังที่เข้มแข็งและพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาในภูมิภาค

ที่ประชุมได้อนุมัติแถลงการณ์วิสัยทัศน์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยการรับมือความท้าทายร่วมกัน แถลงการณ์รำลึกครบรอบ 55 ปี การก่อตั้งอาเซียน และแถลงการณ์ระเบียบวาระการประชุมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงอาเซียนหลังปี 2025.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด