เวียดนามและติมอร์ - เลสเตกระชับความร่วมมือ

(VOVWORLD) - เมื่อบ่ายวันที่ 12 มกราคม ณ สำนักงานของกระทรวงการต่างประเทศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ฝ่ามบิ่งมิงห์ ได้เจรจาผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือติมอร์ – เลสเต Adaljiza Albertina Xavier Reis Magno 
เวียดนามและติมอร์ - เลสเตกระชับความร่วมมือ - ảnh 1นายฝ่ามบิ่งมิงห์ เจรจาผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือติมอร์ – เลสเต Adaljiza Albertina Xavier Reis Magno

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ฝ่ามบิ่งมิงห์ ยืนยันว่า เวียดนามพร้อมที่จะสนับสนุนและร่วมมืออย่างเข้มแข็งในด้านที่ติมอร์-เลสเตต้องการ เช่น การเกษตร การประมง น้ำมันและก๊าซ และย้ำว่า ทั้งสองประเทศจำเป็นต้องจัดทำและปฏิบัติกลไกและมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อใช้ประโยชน์จากศักยภาพของความร่วมมือระหว่างสองประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ นาย ฝ่ามบิ่งมิงห์ เสนอให้ติมอร์ - เลสเตให้สัตยาบันข้อตกลงการค้าทวิภาคีที่ลงนามเมื่อปี 2013 ลงนามข้อตกลงคุ้มครองการลงทุนทวิภาคี ข้อตกลงทวิภาคีเกี่ยวกับการยกเว้นวีซ่าสำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางการทูตและบริการสาธารณะโดยเร็ว อำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการเวียดนาม รวมทั้ง บริษัท Viettel Telemor ในการปฏิบัติความร่วมมือ การลงทุนและการประกอบธุรกิจในติมอร์ – เลสเต แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องกับกฎหมายบนเจตนารมณ์ของความร่วมมือที่ดีงามระหว่างสองประเทศ

รัฐมนตรีทั้งสองท่านเห็นพ้องกันว่า ต้องผลักดันบทบาทเป็นสะพานเชื่อมของกระทรวงการต่างประเทศในการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนและการพบปะในทุกระดับ โดยเฉพาะระดับสูง ปฏิบัติกลไกคณะกรรมการผสมเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีเพื่อสร้างกรอบผลักดันความร่วมมือในด้านที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพและมีความต้องการ เช่นการเกษตร สัตว์น้ำ สิ่งทอเสื้อผ้าสำเร็จรูป สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านอุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้า น้ำมันและก๊าซ อำนวยความะดวกให้นักศึกษาติมอร์ - เลสเตมาศึกษาในเวียดนาม และยืนยันถึงความร่วมมือและการสนับสนุนกันในองค์การและฟอรั่มทั้งในระดับภูมิภาคและโลก โดยเฉพาะ สหประชาชาติ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด