เวียดนามและรัสเซียเห็นพ้องขยายความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกด้าน

(VOVWORLD) - หลังพิธีต้อนรับเมื่อเที่ยงวันที่ 20 มิถุนายน ณ ทำเนียบประธานประเทศ ประธานประเทศ โตเลิมและนาย วลาดีเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซียได้เจรจากันเป็นครั้งแรก 
เวียดนามและรัสเซียเห็นพ้องขยายความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกด้าน - ảnh 1ภาพการเจรจา

ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องแนวทางและมาตรการที่สำคัญเพื่อขยายความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกด้านบนพื้นฐานของความไว้วางใจ เท่าเทียมกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันตามหลักการขั้นพื้นฐานของกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายสากล ไม่เข้าร่วมพันธมิตรและข้อตกลงกับฝ่ายที่ 3 เพื่อมีปฏิบัติการที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดนและผลประโยชน์ขั้นพื้นฐานของอีกฝ่าย ไม่มีปฏิบัติการที่มุ่งต่อต้านฝ่ายที่ 3 มีส่วนร่วมต่อสันติภาพของภูมิภาคและโลก

ในด้านการเมืองและการทูต ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องผลักดันความไว้วางใจทางการเมืองผ่านการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนระดับสูง ส่งเสริมกลไกความร่วมมือผ่านทั้งช่องทางของพรรค รัฐ รัฐบาล รัฐสภา กระทรวง หน่วยงาน ท้องถิ่นและคนรุ่นใหม่ ส่วนในด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องยกระดับข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเวียดนามกับสหภาพเศรษฐกิจเอเชีย-ยุโรป สนับสนุนยกระดับประสิทธิภาพโครงการที่สำคัญด้านพลังงาน ปิโตรเลียม อำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการขยายการลงทุนที่สอดคล้องกับกฎหมายของทั้งสองประเทศและกฎหมายสากล วิจัยขยายการลงทุนด้านพลังงานใหม่ พลังงานสะอาด การปรับเปลี่ยนสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์ที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านกลาโหม ความมั่นคง การรับมือความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่บนพื้นฐานของกฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติสากล มีส่วนร่วมต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคและโลก เห็นพ้องอำนวยความสะดวกให้แก่พลเมืองเวียดนามและรัสเซียในการอาศัย ศึกษาและทำงานในอีกประเทศและเป็นสะพานเชื่อมมิตรภาพระหว่างสองประเทศ

สำหรับปัญหาในภูมิภาคและโลก ทั้งสองฝ่ายสนับสนุนการสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีประชาธิปไตย ยุติธรรม โปร่งใสบนพื้นฐานของกฎหมายสากล กฎบัตรสหประชาชาติ สนับสนุนโครงสร้างภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่เท่าเทียมกัน ไม่มีความแตกแยกบนพื้นฐานของกฎหมายสากล ส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ เช่น เอเปก จี20 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเอเชีย-ยุโรป แสดงความยินดีต่อความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มีส่วนร่วมต่อสันติภาพ เสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในโลก

สำหรับปัญหาทะเลตะวันออก ทั้งสองฝ่ายสนับสนุนการค้ำประกันความมั่นคง ความปลอดภัย เสรีภาพในการเดินเรือและการบิน ไม่ใช้หรือข่มขู่ที่จะใช้กำลัง แก้ไขปัญหาการพิพาทด้วยสันติวิธี สอดคล้องกับกฎบัตรสหประชาชาติ กฎหมายสากล โดยเฉพาะอนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 การปฏิบัติดีโอซีอย่างสมบูรณ์และเสร็จสิ้นการเจรจาเกี่ยวกับร่างซีโอซีอย่างจริงจัง มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎหมายสากลโดยเร็ว

โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ออกแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกด้านระหว่างสองประเทศให้พัฒนาตามส่วนลึกมากขึ้นและผู้นำทั้งสองประเทศได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามเอกสารความร่วมมือหลายฉบับ

ในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนหลังการเจรจา ประธานประเทศ โตเลิม ได้ยันยันว่า

“ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจคือเสาหลักของความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกด้าน ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องอำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการขยายการลงทุนที่สอดคล้องกับกฎหมายของทั้งสองประเทศและกฎหมายสากล วิจัยขยายการลงทุนด้านพลังงานใหม่ พลังงานสะอาด การปรับเปลี่ยนสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ส่วนนาย วลาดีเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซียได้ย้ำว่า รัสเซียให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกด้านกับเวียดนาม ซึ่งความสัมพันธ์นี้จะพัฒนามากขึ้นบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน ให้ความเคารพซึ่งกันและกันและให้ความเคารพผลประโยชน์ระหว่างกัน

“ผมและท่านประธานประเทศเวียดนามได้ออกแถลงการณ์ร่วมที่สนับสนุนหลักการของความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกด้านระหว่างสองประเทศ อีกทั้งกำหนดแนวทางใหม่ของความร่วมมือในอนาคต โดยเฉพาะเศรษฐกิจและการค้าและหารือถึงปัญหาในภูมิภาคและโลกที่สำคัญ”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด