เวียดนามและสหรัฐขยายความร่วมมือในด้านพลังงาน

(VOVWORLD) -คณะปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ นำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ เจิ่นต๊วนแอง ได้เข้าร่วมการประชุมสภาการค้า การลงทุนระหว่างเวียดนามกับสหรัฐตามกรอบข้อตกลงเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างเวียดนามกับสหรัฐ
เวียดนามและสหรัฐขยายความร่วมมือในด้านพลังงาน - ảnh 1 เวียดนามและสหรัฐขยายความร่วมมือในด้านพลังงาน

ในการนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์เวียดนามและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ลงนามในบันทึกช่วยจำเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านพลังงาน ซึ่งเปิดโอกาสร่วมมืออย่างสมบูรณ์ในด้านต่างๆ เช่น ก๊าซเหลว ไฟฟ้า ปิโตรเลียม ถ่านหิน พลังงานทางเลือกและการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในด้านนี้ของทั้งสองประเทศ            “จากการลงนามในบันทึกช่วยจำฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ายได้กำหนดเป้าหมายร่วมกันและมาตรการขั้นพื้นฐานเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่เอื้อประโยชน์ระหว่างกันมากขึ้น พร้อมทั้งยืนยันถึงบทบาทของทั้งสองรัฐบาลในการประสานงานและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ให้แก่สถานประกอบการและหุ้นส่วนเพื่อปฏิบัติความร่วมมือและใช้โอกาสเข้าถึงตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ เวียดนามกำหนดว่า สหรัฐเป็นหุ้นส่วนสำคัญเพราะมูลค่าการค้าต่างตอบแทนได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและสหรัฐเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงในการจัดสรรก๊าซเหลวให้แก่เวียดนามในอนาคตเนื่องจากเวียดนามได้กลายเป็นประเทศที่ต้องนำเข้าพลังงานและต้องนำเข้าก๊าซเหลวในปริมาณมากเพื่อค้ำประกันความมั่นคงด้านพลังงาน”

ส่วนกลุ่มบริษัทเออีเอสจะเป็นผู้รับเหมาในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเซินหมี 2 ที่ใช้เงินทุนก่อสร้างกว่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐตามรูปแบบความร่วมมือบีโอที.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด