เวียดนามให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคนพิการให้ดีขึ้น

(VOVWORLD) -เมื่อเร็วๆนี้ นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊ก ได้ลงนามอนุมัติมติเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนคนพิการระยะปี 2021 ถึงปี 2030 

มติมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันการปฏิบัติอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการและกฎหมายคนพิการ ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคนพิการให้ดีขึ้น อำนวยความสะดวกให้คนพิการมีความเสมอภาคในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในสังคม สร้างบรรยากาศที่ไม่มีการแบ่งแยกและค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของคนพิการ สนับสนุนให้คนพิการพัฒนาทักษะความสามารถของตนเอง

 ในระยะปี 2020 ถึงปี 2030 โครงการตั้งเป้าไว้ว่าจะมีคนพิการประมาณร้อยละ 90 สามารถเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุข ส่วนทารกและเด็กพิการที่มีอายุต่ำกว่า 6 ขวบร้อยละ 80 จะได้รับการตรวจคัดกรองเพื่อเข้ารับการผ่าตัดแก้ไขความพิการ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด