เวียดนามให้ความสำคัญต่อบทบาทเป็นศูนย์กลางของสหประชาชาติในการจัดทำระบบกฎหมายสากล รักษาสันติภาพของโลก

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 17 ตุลาคม ณ กรุงฮานอย นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุก ได้พบปะกับคณะหัวหน้าขององค์การตัวแทนต่างๆของสหประชาชาติในเวียดนามนำโดยผู้ประสานงานของสหประชาชาติประจำเวียดนาม Kamal Malhotra  โดยยืนยันว่า เวียดนามให้ความสำคัญต่อบทบาทเป็นศูนย์กลางของสหประชาชาติในการจัดทำระบบกฎหมายสากล การรักษาสันติภาพ การยับยั้งการปะทะและการรับมือกับความท้าทายในโลก 
เวียดนามให้ความสำคัญต่อบทบาทเป็นศูนย์กลางของสหประชาชาติในการจัดทำระบบกฎหมายสากล รักษาสันติภาพของโลก - ảnh 1ภาพการประชุม 

เวียดนามถือการพัฒนาความร่วมมือกับสหประชาชาติคือหนึ่งในเนื้อหาที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆในนโยบายด้านการต่างประเทศและเป็นหุ้นส่วนสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เวียดนามจะมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อกิจกรรมต่างๆของสหประชาชาติทั้งใน 3 เสาหลักคือสันติภาพ การพัฒนาและการผลักดันสิทธิมนุษยชน เวียดนามมีความภาคภูมิใจเป็นหนึ่งในประเทศเดินหน้าในข้อคิดริเริ่ม “ความเป็นเอกภาพในปฏิบัติ” ของสหประชาชาติและเป็นที่ตั้งชาคาหลังแรกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติ รัฐบาลเวียดนามจะผลักดันกิจกรรมร่วมมือกับสหประชาชาติต่อไป อำนวยความสะดวกให้องค์การต่างๆของสหประชาชาติปฏิบัติโครงการร่วมมือต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ ในสภาวการณ์ที่เวียดนามยังคงประสบอุปสรรคและความท้าทายมากมาย โดยเฉพาะความท้าทายด้านแหล่งบุคลากรและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เวียดนามมีความประสงค์ว่า สหประชาชาติจะช่วยระดมแหล่งพลังต่างๆอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน รวมทั้งการเงิน ประสบการณ์และบุคลากรที่มีคุณภาพสูง เพื่อปฏิบัติเนื้อหานี้ให้ประสบความสำเร็จ

ส่วนผู้ประสานงานของสหประชาชาติประจำเวียดนาม Kamal Malhotra ได้ยืนยันว่า สหประชาชาติให้คำมั่นที่จะให้การช่วยเหลือเวียดนามอย่างเข้มแข็งในกระบวนการปฏิบัติระเบียบวาระการประชุม 2030  อีกทั้งการสอดแทรกเป้าหมายพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการตรวจสอบระดับประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนโดยมีการเข้าร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด