เวียดนามให้ความสำคัญต่อหัวข้อด้านความเสมอภาคทางเพศในนโยบายแห่งชาติ

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับปัญหาด้านสังคม มนุษยธรรมและวัฒนธรรมของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่ 77 เพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความก้าวหน้าของสตรี 
เวียดนามให้ความสำคัญต่อหัวข้อด้านความเสมอภาคทางเพศในนโยบายแห่งชาติ - ảnh 1ภาพของการประชุม

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นาง เลถิมิงทวา รองหัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามประจำสหประชาชาติได้ย้ำว่า ประเทศต่างๆต้องสอดแทรกปัญหาทางเพศและการมอบอำนาจให้แก่สตรีในการจัดทำนโยบายและแผนการแห่งชาติเพื่อค้ำประกันให้สตรีและเด็กหญิงเข้าร่วมและได้รับผลประโยชน์อย่างยุติธรรมและสมบูรณ์ในกระบวนการพัฒนา นอกจากนี้ ประเทศต่างๆต้องส่งเสริมการปฏิบัติมาตรการในรอบด้านและมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ การใช้ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง เรียกร้องให้องค์การระหว่างประเทศและหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกสหประชาชาติปฏิบัติคำมั่นและภาระหน้าที่ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิของสตรีและเด็กหญิง

ส่วนนาง เลถิมิงทวา ได้ย้ำว่า ความเสมอภาคทางเพศถูกระบุในนโยบายแห่งชาติ พร้อมทั้งชี้ชัดถึงผลสำเร็จของเวียดนามในการค้ำประกันความเสมอภาคทางเพศ การผลักดันความก้าวหน้าของสตรี เช่น อัตราผู้แทนสภาแห่งชาติที่เป็นสตรีอยู่ในระดับสูงในภูมิภาค สตรีเป็นกองกำลังแรงงานหลักและมีส่วนร่วมต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เข้าร่วมกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ เชิดชูความคิดเห็นและส่วนร่วมของเวียดนามในด้านนี้ในสำนักงานที่เกี่ยวข้องของสหประชาชาติ.

นักข่าววีโอวีประจำสหรัฐ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด