เวียดนามให้คำมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่การเป็นสมาชิกของ ILO ให้ลุล่วงไปด้วยดี

(VOVWORLD) - เวียดนามให้คำมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่การเป็นสมาชิก ส่งเสริมความสัมพันธ์ร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพระหว่างองค์การแรงงานสากลหรือ ILO กับหุ้นส่วน 3 ฝ่าย (รัฐบาล ผู้ใช้แรงงานและแรงงาน)ในเวียดนาม 
เวียดนามให้คำมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่การเป็นสมาชิกของ ILO ให้ลุล่วงไปด้วยดี - ảnh 1รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมเวียดนาม ด่าวหงอกยุง กล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม

นี่คือคำยืนยันของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมเวียดนาม ด่าวหงอกยุงในการประชุมครบองค์องค์การแรงงานสากลครั้งที่ 108 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

รัฐมนตรี ด่าวหงอกยุงได้เผยว่า สภาแห่งชาติเวียดนามได้อนุมัติอนุสัญญา 98 ของ ILO เกี่ยวกับการปฏิบัติหลักการของสิทธิการเจรจาต่อรองหมู่คณะ จากความช่วยเหลือด้านเทคนิคของ ILO เวียดนามกำลังพิจารณาการปรับปรุงกฎหมายแรงงานให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเวียดนาม เวียดนามกำลังปฏิรูประบบการประกันสังคมและนโยบายเงินเดือนเพื่อมุ่งสู่ความสัมพันธ์ด้านแรงงานที่มีเสถียรภาพและก้าวหน้าและมีความประสงค์ที่จะได้รับความช่วยเหลือจาก ILO ต่อไปในการปรับปรุงกฎหมายแรงงาน โดยเฉพาะ นโยบายการประกันสังคมและความสัมพันธ์ด้านแรงงาน การวิจัยและอนุมัติอนุสัญญาของ ILO

นอกรอบของการประชุม รัฐมนตรี ด่าวหงอกยุง ได้พบปะกับรองผู้อำนวยการใหญ่ ILO ทั้งสองฝ่ายได้ให้คำมั่นที่จะขยายความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือเวียดนามในการจัดทำนโยบายด้านแรงงานและการประกันสังคม

ก่อนหน้านั้น รัฐมนตรี ด่าวหงอกยุงได้พบปะกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแหล่งบุคลากรของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกช่วยจำเกี่ยวกับความร่วมมือด้านแรงงานและงานทำ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด