เวียดนามให้คำมั่นที่จะปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนอย่างเข้มแข็ง

(VOVworld) – เวียดนามยังคงต่อยอดผลสำเร็จในการดึงดูดเงินเอ็ฟดีไอผ่านคำมั่นที่จะปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนและประกอบธุรกิจอย่างเข้มแข็ง

เวียดนามให้คำมั่นที่จะปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนอย่างเข้มแข็ง - ảnh 1
ท่านเหงียนเติ๊นหยุง นายกรัฐมนตรีเวียดนามในฟอรั่มเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก

(VOVworld) – การดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือเอ็ฟดีไอเป็นกิจกรรมเศรษฐกิจด้านการต่างประเทศที่สำคัญของเวียดนาม ซึ่งไม่เพียงแต่มีความได้เปรียบในหลายด้านและมีบรรยากาศการลงทุนที่น่าสนใจ เวียดนามยังคงต่อยอดผลสำเร็จในการดึงดูดเงินเอ็ฟดีไอผ่านคำมั่นที่จะปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนและประกอบธุรกิจอย่างเข้มแข็ง เวียดนามถือสถานประกอบการที่ใช้เงินทุนจากต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งสำคัญของระบบเศรษฐกิจ และเงินทุนเอ็ฟดีไอเป็นปัจจัยชี้ขาดเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้หัวข้อ “เวียดนาม – จุดนัดพบที่น่าสนใจของนักลงทุน” บทความของท่านเหงียนเติ๊นหยุง นายกรัฐมนตรีเวียดนามที่ลงในบล็อกของฟอรั่มเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกได้ระบุว่า จนถึงเดือนเมษายนปี 2014 จำนวนโครงการที่มีเงินทุนเอ็ฟดีไอที่ยังคงมีผลบังคับใช้ในเวียดนามมีกว่า 1หมื่น 6 พัน 3 ร้อยโครงการ ยอดเงินลงทุนประมาณ 2 แสน 3 หมื่น 8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ประเทศและดินแดนกว่า 100 ประเทศมีโครงการลงทุนในเวียดนามและเครือบริษัทข้ามชาติชั้นนำของโลกกว่า 100 บริษัทได้ประกฏตัวในเวียดนาม ซึ่งตัวเลขดังกล่าวได้พิสูจน์ให้เห็นว่า เวียดนามกำลังกลายเป็นจุดนัดพบที่น่าสนใจของนักลงทุนต่างชาติ ในการอธิบายเกี่ยวกับความสำเร็จในการดึงดูดเงินทุนเอ็ฟดีไอ ท่านเหงียนเติ๊นหยุงได้ย้ำว่า 1 คือ เวียดนามเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองและสังคมและเป็นหนึ่งในบรรดาเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่างคล่องตัว สองคือ เวียดนามมีแรงงานมากมายและภูมิศาสตร์สะดวก เวียดนามมีระบบเศรษฐกิจเชิงตลาด เป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกหรือ WTO เวียดนามกำลังเข้าร่วมกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งข้อตกลงเอ็ฟทีเอกับหุ้นส่วนทั้งในและนอกภูมิภาค โดยเฉพาะกำลังเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้นในการเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงหุ้นส่วนภาคพื้นแปซิฟิกหรือทีพีพี สามคือ รัฐบาลเวียดนามให้คำมั่นอยู่เสมอและมีปฏิบัติการเพื่อสร้างบรรยากาศการลงทุนที่โปร่งใส สะดวกและเสมอภาคต่อนักลงทุนต่างชาติ ตลอดจนปรับปรุงระบบกฎหมายและระเบียบการต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อการประกอบธุรกิจและการลงทุน
            นายกรัฐมนตรีเหงียนเติ๊นหยุงเผยว่า ในระยะกลางและระยะยาว เวียดนามมีแนวทางที่จะดึงดูดอย่างเข้มแข็งและใช้เงินทุนเอ็ฟดีไออย่างมีประสิทธิภาพต่อไปและยืนยันว่า รัฐบาลเวียดนามให้คำมั่นที่จะปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนและประกอบธุรกิจอย่างเข้มแข็ง เสร็จสิ้นกลไกเศรษฐกิจเชิงตลาดและระบบกฎหมาย ก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมบูรณ์และทันสมัย โดยเฉพาะระบบคมนาคม ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูง จากการถือความสำเร็จของสถานประกอบการเอ็ฟดีไอเป็นความสำเร็จของตนเอง รัฐบาลเวียดนามให้คำมั่นว่า จะรักษาบรรยากาศทางการเมืองและสังคมให้มีเสถียรภาพ ประกันสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของบรรดานักลงทุน ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการเอ็ฟดีไอประกอบธุรกิจในเวียดนาม./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด