เวียดนามให้คำมั่นที่จะร่วมกับอาเซียนผลักดันข้อคิดริเริ่มเพื่อสตรี

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 6 สิงหาคม ในกรอบการประชุมเอเอ็มเอ็ม 50 ณ ฟิลิปปินส์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนาม ฝ่ามบิ่งมิงห์ ได้เข้าร่วมการเสวนาเกี่ยวข้อคิดริเริ่มลงทุนเพื่อสตรีภายใต้อำนวยการของรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลีย จูเลีย บิสซอฟ 
เวียดนามให้คำมั่นที่จะร่วมกับอาเซียนผลักดันข้อคิดริเริ่มเพื่อสตรี - ảnh 1สตรีขายของในเมืองซาปา 

ข้อคิดริเริ่มลงทุนเพื่อสตรีคือโครงการอุปถัมภ์เดินหน้าของรัฐบาลออสเตรเลีย มูลค่า 46 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เพื่อสนับสนุนสตรีเข้าร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจสังคมของประเทศต่างๆในเอเชียแปซิฟิก ในการกล่าวปราศรัยในการเสวนา รัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียได้ชื่นชมผลงานที่น่าประทับใจของรัฐบาลเวียดนามในการผลักดันความเสมอภาคทางเพศและมอบสิทธิให้แก่สตรี อีกทั้งแสดงความเห็นว่า ประสบการณ์ของเวียดนามนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ให้แก่ออสเตรเลียในการปฏิบัติข้อคิดริเริ่มในภูมิภาค ส่วนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนาม ฝ่ามบิ่งมิงห์ ได้ชื่นชมบทบาทเป็นผู้เดินหน้าของรัฐบาลออสเตรเลียในการผลักดันความเสมอภาคทางเพศและเพิ่มสิทธิให้แก่สตรีในภูมิภาค รัฐบาลเวียดนามให้ความสำคัญและกำลังปฏิบัติมาตรการต่างๆที่เป็นรูปธรรมเพื่อผลักดันความเสมอภาคทางเพศและมอบสิทธิให้แก่สตรี อีกทั้งย้ำว่า การช่วยเหลือการเข้าร่วมและยกระดับบทบาทของสตรีในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมไม่เพียงแต่คือวิธีการที่มีประสิทธิเพื่อผลักดันสิทธิให้แก่สตรีในสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมของเวียดนามเท่านั้น หากยังผลักดันการขยายตัวและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศต่างๆ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด