เวียดนามได้รับการเลือกเป็นรองประธานประเทศสมาชิกองค์การยูเนสโก กลุ่ม IV เอเชีย-แปซิฟิก

(VOVWORLD) -   ก่อนหน้านั้น เวียดนามได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาบริหารของยูเนสโก รองประธานคณะกรรมการร่วมรัฐบาลอนุสัญญา ปี 2005 ว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมความหลากหลายของการแสดงออกทางวัฒนธรรม สมาชิกคณะกรรมการร่วมรัฐบาลอนุสัญญาปี 2003 ว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 

ในกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 42 ในระหว่างวันที่ 7 -22 พฤศจิกายน ณ สำนักงานของยูเนสโกในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เวียดนามได้รับการเลือกเป็นรองประธานประเทศสมาชิกองค์การยูเนสโกกลุ่ม IV เอเชีย-แปซิฟิก          นี่นับเป็นครั้งแรกที่เวียดนามดำรง 4 ตำแหน่งที่สำคัญในยูเนสโกในหนึ่งวาระ ก่อนหน้านั้น เวียดนามได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาบริหารของยูเนสโก รองประธานคณะกรรมการร่วมรัฐบาลอนุสัญญา ปี 2005 ว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมความหลากหลายของการแสดงออกทางวัฒนธรรม สมาชิกคณะกรรมการร่วมรัฐบาลอนุสัญญาปี 2003 ว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งเวียดนามมีโอกาสเข้าร่วมกระบวนการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจที่สำคัญของยูเนสโก               

ในการประชุมครบองค์ของบรรดาผู้นำเกี่ยวกับนโยบายร่วมของสมัชชาใหญ่ยูเนสโก เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน นาย ห่ากิงหงอก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามย้ำว่า เวียดนามได้มีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติโครงการที่สำคัญของยูเนสในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา เช่น พิธีรำลึกครบรอบ 50 ปีอนุสัญญามรดกโลก การประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณค่ารางวัลยูเนสโกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเวียดนาม พร้อมทั้ง ยืนยันถึงคำมั่นของเวียดนามในการเดินพร้อมกับยูเนสโกและบรรดาประเทศสมาชิกของยูเนสโกในการสร้างสรรค์และธำรงโลกที่มีวัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตร์ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกรอบการประชุม รัฐมนตรีช่วย ห่ากิมหงอก ได้พบปะกับผู้บริหารยูเนสโก ในการนี้ บรรดาผู้บริหารยูเนสโกได้ชื่นชมส่วนร่วมที่นับวันเพิ่มมากขึ้นของเวียดนาม ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆของยูเนสโกและบทบาทที่สำคัญ ความรับผิดชอบในกลไกต่างๆของยูเนสโก พร้อมทั้ง มีความประสงค์ว่า เวียดนามได้ประสบความสำเร็จในการลงสมัครชิงตำแหน่งสมาชิกของคณะกรรมการมรดกโลกวาระปี 2023 -2027.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด