เวียดนามได้รับเลือกเป็นรองประธานคณะกรรมการร่วมรัฐบาลของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ณ เมืองคาซาเนอ สาธารณรัฐบอสเนีย ในกรอบการประชุมคณะกรรมการร่วมรัฐบาลครั้งที่ 18 ของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้หรืออนุสัญญา 2003 ขององค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก เวียดนามได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
เวียดนามได้รับเลือกเป็นรองประธานคณะกรรมการร่วมรัฐบาลของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก - ảnh 1คณะผู้แทนเวียดนามเข้าร่วมการประชุม

นี่คือครั้งที่ 2 ที่เวียดนามได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการนี้ โดยก่อนหน้านี้เวียดนามเคยดำรงตำแหน่งวาระปี 2006-2010 เอกอัครราชทูต เลถิห่งเวิน หัวหน้าคณะผู้แทนถาวรเวียดนามประจำยูเนสโกย้ำว่า การที่เวียดนามได้รับเลือกเป็นรองประธานคณะกรรมการฯ ถือเป็นการยืนยันถึงสถานะและชื่อเสียงที่นับวันเพิ่มสูงขึ้นบนทีโลก การสนับสนุนและความเชื่อมั่นของประชาคมโลกต่อส่วนร่วมและความสามารถในการบริหารของเวียดนามในองค์การนี้ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการร่วมรัฐบาลอนุสัญญา 2003 เวียดนามจะได้มีโอกาสมากขึ้นในการปรับปรุง ปฏิบัติเป้าหมายและเนื้อหาที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆของอนุสัญญา 2003 ให้มีความสมบูรณ์ เพิ่มความสำคัญของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในฐานะแรงผลักดันให้แก่การพัฒนาที่ยั่งยืน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์และการสนทนาระหว่างวัฒนธรรม การเชื่อมโยงทางสังคมและส่งเสริมการเข้าร่วมของชุมชน สตรีและเยาวชน

เอกอัครราชทูต เลถิห่งเวิน เผยว่าในปีนี้ เวียดนามได้ประสบความสำเร็จมากมายในการร่วมมือกับยูเนสโก เช่น เวียดนามได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสมัชชาใหญ่ยูเนสโกและคณะกรรมการมรดกโลก อ่าวฮาลอง – หมู่เกาะก๊าตบ่าได้รับการรับรองเป็นมรดกธรรมชาติโลก เมืองดาลัดและเมืองเก่าฮอยอันเข้าร่วมเครือข่ายเมืองแห่งความคิดสร้างสรรค์ นายแพทย์แผนโบราณ หายเถืองหลานอง เลหิวชาก ได้รับการยกย่องเฉลิมฉลองครบรอบ 300 ปีวันคล้ายวันเกิดจากยูเนสโก.

แองต๊วน-ผู้สื่อข่าวของวีโอวีประจำฝรั่งเศส
คณะกรรมการผสมรัฐบาลของอนุสัญญาปี 2003 มีสมาชิก 24 คน เป็นสำนักงานบริหารที่สำคัญของยูเนสโกเกี่ยวกับการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ โดยตัดสินใจปัญหาสำคัญๆที่เกี่ยวข้องกับการรับรองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ จัดสรรเงินทุนเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในประเทศต่างๆ การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาของอนุสัญญาปี 2003.                     

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด