เวียดนามได้รับเลือกเป็นสมาชิกของคณะกรรมการร่วมรัฐบาลอนุสัญญาของยูเนสโกเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมนามธรรม

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ในกรอบการประชุมครั้งที่ 9 ประเทศสมาชิกอนุสัญญาเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมนามธรรมของยูเนสโกหรืออนุสัญญา 2003 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  เวียดนามได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการร่วมรัฐบาลอนุสัญญาเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมนามธรรมของยูเนสโกวาระปี 2022 -2026 โดยได้รับเสียงสนับสนุน 120 เสียง

คณะกรรมการร่วมรัฐบาลอนุสัญญาปี 2003 มีสมาชิก 24 ประเทศ  เป็นสำนักงานบริหารที่สำคัญของยูเนสโกเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมนามธรรม มีหน้าที่ทำการตรวจสอบการปฏิบัติอนุสัญญาฯ เสนอมาตรการต่างๆเพื่ออนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมนามธรรม เป็นต้น  ในจำนวน 12 ประเทศที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกของคณะกรรมการฯวาระปี 2022 -2026 มี 4 ประเทศจากย่านเอเชีย-แปซิฟิก คือ เวียดนาม มาเลเซีย อินเดียและบังกลาเทศ

จากการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการร่วมรัฐบาลวาระปี 2022 -2026 เวียดนามจะมีส่วนร่วมมากขึ้นต่อการปฏิบัติเป้าหมายของอนุสัญญา 2003 ยกระดับความสำคัญของมรดกวัฒนธรรมนามธรรม ซึ่งมีส่วนร่วมเพิ่มความหลากหลายทางวัฒนธรรม นวัตกรรม การสนทนาระหว่างวัฒนธรรมต่างๆและการเชื่อมโยงทางสังคม เป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ควบคู่กับการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาบริหารวาระปี 2021 -2025 สมาชิกคณะกรรมการร่วมรัฐบาลอนุสัญญา 2005 ว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมความหลากหลายของการแสดงออกทางวัฒนธรรมในวาระปี 2021 -2025 การที่เวียดนามได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกของคณะกรรมการร่วมรัฐบาลอนุสัญญา 2003 เป็นโอกาสเพื่อให้เวียดนามได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในโครงการและแนวทางใหญ่ของยูเนสโก โดยเฉพาะในด้านวัฒนธรรม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด