เวียดนาม ลาวและกัมพูชาร่วมมือเพื่อพัฒนาเขตสามเหลี่ยมพัฒนา

(VOVworld) - ในระหว่างวันที่ 23 – 26 เมษายน คณะผู้แทนรัฐสภาเวียดนามนำโดยนาย Trần Văn Hằng หัวหน้าคณะกรรมาธิการต่างประเทศแห่งรัฐสภาได้เดินทางไปร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการต่างประเทศแห่งรัฐสภากัมพูชา ลาวและเวียดนาม หรือ CLV ครั้งที่ 5 
(VOVworld) - ในระหว่างวันที่ 23 – 26 เมษายน คณะผู้แทนรัฐสภาเวียดนามนำโดยนาย Trần Văn Hằng หัวหน้าคณะกรรมาธิการต่างประเทศแห่งรัฐสภาได้เดินทางไปร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการต่างประเทศแห่งรัฐสภากัมพูชา ลาวและเวียดนาม หรือ CLV ครั้งที่ 5 เพื่อหารือเกี่ยวกับบทบาทของรัฐสภาในการพัฒนาของเขตสามเหลี่ยมพัฒนา CLV  ณ จังหวัดมณฑลคีรี ประเทศกัมพูชา  ที่ประชุมได้เห็นพ้องที่จะสนับสนุนข้อตกลงพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา ซึ่งถือเป็นด้านที่ให้ความสนใจในความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลและจังหวัดต่างๆของทั้ง 3 ประเทศ  ส่งเสริมการจัดตั้งโรงเรียนฝึกสอนอาชีพในเขตสามเหลี่ยมพัฒนา CLV  รวมทั้งให้คำมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบริหารและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาของแต่ละประเทศและทั้งภูมิภาค  ที่ประชุมยังได้พิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะอนุกรรมการและกลุ่มปฏิบัติงานในแต่ละประเทศเพื่อตรวจสอบและสนับสนุนการปฏิบัตินโยบายที่นายกรัฐมนตรีทั้ง 3 ประเทศอนุมัติ  และเสนอให้จัดตั้งกลไกร่วมมือใหม่ระหว่างรัฐสภาทั้ง 3 ประเทศที่ประกอบไปด้วย คณะอนุกรรมการและกลุ่มปฏิบัติงานด้านต่างๆที่ให้ความสนในร่วมกัน  การประชุมคณะกรรมาธิการต่างประเทศแห่งรัฐสภากัมพูชา ลาวและเวียดนามครั้งที่ 6 จะจัดขึ้น ณ ประเทศลาวในปี 2014./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด