เศรษฐกิจเวียดนามยังคงพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพในสภาวการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

(VOVWORLD) - เศรษฐกิจเวียดนามได้รับการพยากรณ์ว่า ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2020 ยังจะอยู่ที่ร้อยละ 1.8 และจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6.3 ในปี 2021 นี่คือเนื้อหาที่ถูกระบุในรายงานเกี่ยวกับศักยภาพการพัฒนาเอเชียหรือ ADO ปี 2020ของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย หรือ ADB ที่ประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายน

นาย Andrew Jeffries ผู้อำนวยการของ ADB ในเวียดนามได้ให้ข้อสังเกตว่า ถึงแม้ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคภายในประเทศและโลกที่ลดลงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเวียดนามมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่เศรษฐกิจเวียดนามก็ยังคงพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพในปี 2020 ซึ่งผลสำเร็จดังกล่าวมาจากการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ การรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค การขยายการใช้จ่ายภาครัฐและการปฏิรูปในด้านต่างๆเพื่อปรับปรุงบรรยากาศการประกอบธุรกิจ

ADB ได้พยากรณ์ว่า เศรษฐกิจเวียดนามจะฟื้นตัวในปี 2021 โดยเวียดนามจะผลักดันการลงทุนสาธารณะ กระชับความร่วมมือด้านการค้ากับสหภาพยุโรปและจีนและการย้ายฐิ่นการผลิตมายังเวียดนาม ส่วนภาวะเงินเฟ้อจะถูกควบคุมให้อยู่ที่ร้อยละ 3.3 ในปี 2020 และอยู่ที่ 3.5 ในปี 2021 พร้อมทั้งเผยว่า เวียดนามมีศักยภาพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจมากกว่าเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาอื่นๆและการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามในระยะกลางและระยะยาวยังมีสัญญาณที่สดใสมาก การที่เวียดนามเข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรีทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีจะมีส่วนช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและเวียดนามจะได้รับประโยชน์จากการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด