เศรษฐกิจแบบหมู่คณะและสหกรณ์คือแนวโน้มที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 22 ธันวาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการเปิดการประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศสหภาพสหกรณ์เวียดนามครั้งที่ 6 วาระปี 2020-2025 ภายใต้หัวข้อ “เดินหน้าส่งเสริมบทบาทเป็นแกนหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบหมู่คณะ สหกรณ์ ผลักดันการสร้างสรรค์ระบบสหภาพสหกรณ์เวียดนามที่เข้มแข็ง ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทน ปกป้องสิทธิผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ” 
เศรษฐกิจแบบหมู่คณะและสหกรณ์คือแนวโน้มที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก - ảnh 1บรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุม (VGP) 

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้ย้ำว่า ในปีต่อๆไป เวียดนามปฏิบัติตามคำมั่นทั้งในระดับภูมิภาคและโลกอย่างสมบูรณ์ที่ถูกระบุข้อตกลงการค้าเสรี รวมทั้งปัญหาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย มีคุณภาพ ความมั่นคงด้านอาหาร การแข่งขันสินค้าที่จะมีขึ้นอย่างรุนแรงทั้งในตลาดภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะครัวเรือน ระบบสหภาพสหกรณ์เวียดนามต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวง หน่วยงาน สำนักงานและองค์การในระดับส่วนกลาง ท้องถิ่นและระบบการเมืองเพื่อปฏิบัติความได้เปรียบและศักยภาพของรูปแบบสหกรณ์ ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจแบบหมู่คระ สหกรณ์ แก้ไขอุปสรรคของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับกลไกตลาด ให้การช่วยเหลือ ขยายผลรูปแบบสหกรณ์ที่ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น สร้างความสมดุลและระดมแหล่งพลังเพื่อปฏิบัตินโยบายให้การช่วยเหลือและให้สิทธิพิเศษของสหกรณ์ด้วยเศรษฐกิจแบบหมู่คณะและสหกรณ์ให้สอดคล้องกับความสามารถในการสร้างความสมดุลของงบประมาณแผ่นดินและเงื่อนไขที่เป็นรูปธรรมของประเทศ

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้มอบเหรียญอิสริยาภรณ์เอกราชชั้น 2 ให้แก่สหภาพสหกรณ์เวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด