เสร็จสิ้นการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับอาชีพการทำภาพพื้นเมืองดงโห่เพื่อยื่นเสนอให้ยูเนสโกรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมโลก

(VOVWORLD) - ภาพพื้นเมืองดงโห่ได้รับการรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมระดับชาติ
เสร็จสิ้นการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับอาชีพการทำภาพพื้นเมืองดงโห่เพื่อยื่นเสนอให้ยูเนสโกรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมโลก - ảnh 1 ภาพพื้นเมืองดงโห่

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะเวียดนามสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวเวียดนามจะเสร็จสิ้นการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับอาชีพการทำภาพพื้นเมืองดงโห่เพื่อยื่นเสนอให้องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก          รับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมที่ต้องอนุรักษ์ฉุกเฉิน ภาพพื้นเมืองดงโห่ได้รับการรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมระดับชาติ อาชีพการทำภาพพื้นเมืองดงโห่เป็นอาชีพเก่าแก่ของชาวบ้านหมู่บ้านดงโห่ ตำบลซองโห่ อำเภอถวนแถ่ง จังหวัดบั๊กนิง  โดยมีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและศิลปะ  ภาพดงโห่เน้นนำเสนอเรื่องปรัชญาชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด