​เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมระหว่างเวียดนาม-รัสเซีย

(VOVWORLD) -บ่ายวันที่ 16 กันยายน ประธานประเทศเหงวียนซวนฟุกได้สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดี Vladimir Putin แห่งรัสเซีย เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมระหว่างเวียดนาม-รัสเซีย ความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโควิด-19 ตลอดจนปัญหาระดับภูมิภาคและโลกที่มีความสนใจร่วมกัน
​เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมระหว่างเวียดนาม-รัสเซีย - ảnh 1ประธานประเทศ เหงวียนซวนฟุก

ในการนี้ประธานประเทศ เหงวียนซวนฟุก ได้ยืนยันว่าเวียดนามให้ความสำคัญกับมิตรภาพที่มีมาช้านานและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมรอบด้านกับสหพันธรัฐรัสเซียเสมอ และมีความประสงค์ที่จะผลักดันความร่วมมือในทุกด้านกับรัสเซีย ซึ่งผู้นำสองประเทศได้เห็นพ้องที่จะส่งเสริมมาตรการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนทวิภาคี ขยายความร่วมมือ และเร่งดำเนินการโครงการสำคัญในด้านหลักๆ เช่น พลังงาน ปิโตรเลี่ยม การป้องกันประเทศและความมั่นคง ในช่วงหลังวิกฤตโควิด-19  เวียดนามขอขอบคุณและหวังว่ารัสเซียจะให้การสนับสนุนเวียดนามต่อไปในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดทั้งยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงวัคซีนและเร่งถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนสำหรับเวียดนาม ซึ่งประธานาธิบดีรัสเซียยืนยันการร่วมมือกับเวียดนามในการควบคุมโรคโควิด-19ต่อไป

ส่วนในประเด็นระหว่างประเทศและภูมิภาค ผู้นำทั้งสองท่านต่างยืนยันว่าจะยังคงประสานงานอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพในเวทีระดับภูมิภาค รวมถึงการเห็นพ้องต่อการแก้ไขข้อพิพาทในทะเลตะวันออกด้วยสันติวิธี บนพื้นฐานของการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งประธานประเทศเหงวียนซวนฟุกยืนยันว่าเวียดนามยินดีต้อนรับและพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมเพื่อให้รัสเซียขยายความร่วมมือกับอาเซียนและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด