เอฟทีเอช่วยเพิ่มมูลค่าและความหลากหลายต่อตลาดส่งออกและสินค้าของเวียดนาม

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่ 23 กันยายน ณ อาคารสภาแห่งชาติ คณะตรวจสอบของคณะกรรมการสามัญสภาแห่งชาติได้หารือกับรัฐบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติข้อตกลงการค้าเสรีหรือเอฟทีเอที่เวียดนามได้เข้าร่วมภายใต้อำนวยการของนางต่องถิฟ้อง รองประธานสภาแห่งชาติและมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝ่ามบิ่งมิงห์และรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเจิ่นต๊วนแองเข้าร่วม 
เอฟทีเอช่วยเพิ่มมูลค่าและความหลากหลายต่อตลาดส่งออกและสินค้าของเวียดนาม - ảnh 1 ภาพการประชุม (Photo tapchicongthuong.vn)

ในรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การปฏิบัติข้อตกลงเอฟทีเอฉบับต่างๆ รัฐมนตรีเจิ่นต๊วนแองได้เผยว่า ถึงขณะนี้เวียดนามได้เป็นภาคีข้อตกลงเอฟทีเอ 13 ฉบับและกำลังเจรจาอีก 3 ฉบับ การเข้าร่วมข้อตกลงเหล่านี้ได้สร้างพลังขับเคลื่อนและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจเวียดนาม ซึ่งมีส่วนร่วมผลักดันให้ GDP ของเวียดนามเพิ่มขึ้นกว่า 300 เปอร์เซ็นต์และมูลค่าการนำเข้าและส่งออกเพิ่มขึ้น 350 เปอร์เซ็นต์ มูลค่าการนำเข้าและส่งออกของทุกหน่วยงานต่างเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในตลาดที่เวียดนามได้ลงนามข้อตกลงเอฟทีเอ ยอดมูลค่าการส่งออกของเวียดนามไปยังตลาดเอฟทีเอในปี 2019 เป็นกว่า 1แสน 2 หมื่น 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การเข้าร่วมข้อตกลงเอฟทีเอฉบับต่างๆได้ช่วยยกระดับสถานะของเวียดนาม สร้างพื้นฐานผลักดันการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างกว้างลึกและรอบด้าน ตลอดจนสร้างสถานะของการต่างประเทศพหุภาคีอีกด้วย นอกจากนี้ตลาดนำเข้าและส่งออกของเวียดนามได้เปิดกว้างและมีความหลากหลายมากขึ้นโดยมีการเข้าร่วมของนักลงทุนต่างชาติ กลไกระเบียบการและนโยบายต่างๆก็ได้รับการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในการผสมผสานและปฏิบัติคำมั่นต่างๆตามข้อตกลงเอฟทีเอ ซึ่งผลสำเร็จของเศรษฐกิจเวียดนามในเวลาที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่ถูกต้องของเวียดนามในการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลก รวมทั้งการเข้าร่วมข้อตกลงเอฟทีเอและการชี้นำอย่างทันการณ์ของรัฐบาลในการปฏิบัติข้อตกลงฉบับเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด