แถลงการณ์ร่วมระหว่างสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศกัมพูชา

(VOVworld) – เวียดนามและกัมพูชาออกแถลงการณ์ร่วมหลังการเยือนกัมพูชาของท่านเจืองเติ๊นซาง ประธานประเทศเวียดนาม

แถลงการณ์ร่วมระหว่างสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับประเทศกัมพูชา - ảnh 1
ท่านเจืองเติ๊นซางพบปะหารือกับผู้นำกัมพูชา

(VOVworld) – ตามคำเชิญของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี กษัตริย์แห่งกัมพูชา ท่านเจืองเติ๊นซาง ประธานประเทศเวียดนามได้เดินทางไปเยือนประเทศกัมพูชาในระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม เมื่อเสร็จสิ้นการเยือน ทั้งสองฝ่ายได้ออกแถลงการณ์ร่วมโดยมีสาระดังต่อไปนี้

ในกรอบการเยือนประเทศกัมพูชา ท่านเจืองเติ๊นซางได้มีการพบปะหารือกับพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี กษัตริย์แห่งกัมพู ชาสมเด็จ เฮง สัมริน ประธานรัฐสภา สมเด็จฮุนเซน นายกรัฐมนตรีและนาย ไซจุม รองประธานคนที่หนึ่งวุฒิสภา สมเด็จพระอัครมหาสังฆราช เทพวงศ์และสมเด็จพระมหาสังฆราช บัวคลี่ ไปวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์เอกราชและอนุสาวรีย์สมเด็จ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหนุ กษัตริย์แห่งกัมพูชาผู้ล่วงลับและอนุสาวรีย์แห่งมิตรภาพระหว่างเวียดนามกับกัมพูชา ในการพบปะครั้งต่างๆ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์มิตรภาพและความร่วมมือในทุกด้านระหว่างสองประเทศและปัญหาภายในภูมิภาคและโลกที่ทั้งสองฝ่ายต่างให้ความสนใจ พร้อมทั้งแสดงความยินดีต่อการพัฒนาอันดีงามของความสัมพันธ์เพื่อนบ้านมิตรภาพและความร่วมมือในทุกด้านในเวลาที่ผ่านมา เอื้อประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศ ผู้นำเวียดนามและกัมพูชาได้ยืนยันว่า จะเสริมสร้างและขยายความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศตามแนวทาง “เพื่อนบ้านที่ดี มิตรภาพที่มีมาช้านาน ความร่วมมือในทุกด้านและยั่งยืน” ปฏิบัติตามหลักการที่ได้ระบุในแถลงการณ์ร่วมเวียดนาม – กัมพูชาปี 1999 ปี 2005 ปี 2009 และปี 2011 ให้ความเคารพเอกราช อธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัน ไม่แทรกแซงกิจการภายในและไม่อนุญาติให้กองกำลังที่เป็นอริใช้ดินแดนของตนเพื่อข่มขู่ความมั่นคงของอีกฝ่าย แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างสองประเทศด้วยสันติวิธี ผลักดันการพบปะระดับสูง การแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนทุกระดับและการพบปะสังสรรค์ในระดับประชาชน โดยเฉพาะระหว่างท้องถิ่นในเขตชายแดน ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องกันว่า จะพิจาณานโยบายเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าต่างตอบแทนให้บรรลุเป้าหมาย 5 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2015 และเพิ่มขึ้นในปีต่อๆไป ตลอดจนยืนยันอีกครั้งที่จะปฏิบัติตามอนุสัญญาและข้อตกลงฉบับต่างๆเกี่ยวกับพรมแดนอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งใจเสร็จสิ้นการปักหลักและปักปันพรมแดนทางบกโดยเร็วเพื่อสร้างสรรค์พรมแดนที่สันติภาพและมิตรภาพ มีความร่วมมือและพัฒนา ผู้นำทั้งสองประเทศยังให้คำมั่นว่า จะประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลและสนับสนุนกันบนเวทีพหุภาคีที่ทั้งสองฝ่ายเข้าร่วม พยายามเสริมสร้างและส่งเสริมความสามัคคีและบทบาทเป็นศุนย์กลางของอาเซียน มีส่วนร่วมต่อสันติภาพ ความมั่นคง เสถียรภาพและการพัฒนาในภูมิภาค สนับสนุนการแก้ไขการพิพาทด้วยสันติวิธีตามกฎหมายสากลและคำมั่นของภูมิภาค ทั้งสองฝ่ายให้คำมั่นที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและร่วมมือกับประเทศสมาชิกอื่นๆของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงเพื่อค้ำประกันการบริหารและการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด