แถลงการณ์ร่วมอาเซียน – ญี่ปุ่นเกี่ยวกับความคิดริเริ่มฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อรับมือโรคโควิด -19

(VOVWORLD) -วันที่ 22 เมษายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจอาเซียน – ญี่ปุ่นได้อนุมัติ “แถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน – ญี่ปุ่นเกี่ยวกับความคิดริเริ่มฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อรับมือโรคโควิด -19”เพื่อรับมือผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทานเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19
แถลงการณ์ร่วมอาเซียน – ญี่ปุ่นเกี่ยวกับความคิดริเริ่มฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อรับมือโรคโควิด -19  - ảnh 1

นี่คือผลการเจรจาทางโทรศัพท์ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์เวียดนาม เจิ่นต๊วนแอง ในฐานะประธานคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจอาเซียน กับนาย KajiyamaHiroshi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 17 ที่ผ่านมาและก็เป็นผลงานจากการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนปี 2020 ของเวียดนาม

แถลงการณ์ร่วมได้ยืนยันความเห็นพ้องระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่นในความพยายามปฏิบัตินโยบายต่างๆเพื่อบรรลุ 3 เป้าหมายหลัก คือ ธำรงความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น ลดผลกระทบจากโรคโควิด – 19 ต่อเศรษฐกิจ ส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ในแถลงการณ์ร่วม รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและญี่ปุ่นได้เห็นพ้องหลักการขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ เช่น ให้คำมั่นเกี่ยวกับความพยายามธำรงการเปิดตลาดและยับยั้งการชงักงันของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างห่วงโซอุปทานในภูมิภาคและโลกอย่างยั่งยืน มีความหลากหลากและค้ำประกันการขนส่งของสินค้าที่จำเป็น แสวงหามาตรการเชิงนวัตกรรม เช่น เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้ำประกันการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของสถานประกอบการ รวมทั้งสถานประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อมและขนาดจิ๋ว

ในเวลาข้างหน้า รัฐมนตรีอาเซียนและญี่ปุ่นเห็นชอบการผลักดันความเห็นพ้องใน “แผนปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอาเซียน – ญี่ปุ่น” เพื่อสามารถปฏิบัติมาตรการที่เป็นรูปธรรมโดยเร็วเพื่อสนับสนุนสถานประกอบการของทั้งสองฝ่ายในการรับมือผลกระทบจากโรคโควิด – 19 เสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคและโลก ฟื้นฟูเศรษฐกิจอาเซียนและญี่ปุ่น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด