แถลงการณ์ร่วมเยาวชนไทย – เวียดนาม

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ตัวแทนเยาวชนไทย – เวียดนามผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 10 ได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วมเยาวชนไทย – เวียดนาม (Thai-Vietnamese Youth Statement) ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย พร้อมทั้งได้ส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเก็บรักษา
แถลงการณ์ร่วมเยาวชนไทย – เวียดนาม - ảnh 1

แถลงการณ์ร่วมฯ ดังกล่าว ถือเป็นเอกสารที่แสดงเจตนารมณ์ร่วมระหว่างเยาวชนไทย – เวียดนามฉบับแรก โดยกล่าวถึงบทบาทของเยาวชนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคี อาทิ การแสดงเจตนารมณ์ที่จะเป็น Youth Goodwill Ambassador เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนาม การส่งเสริมเครือข่ายมิตรภาพระหว่างเยาวชนทั้งสองประเทศโดยการจัดตั้ง Youth Alumni Network และการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเยาวชนทั้งสองประเทศผ่านทาง social media นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมเปิดตัว facebook page “Thai-Vietnamese Youth Exchange Program” ซึ่งเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้ริเริ่มขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกรุ่น เพื่อสร้างเครือข่ายมิตรภาพเยาวชนไทย – เวียดนามสืบต่อไป

แถลงการณ์ร่วมเยาวชนไทย – เวียดนาม - ảnh 2

ในโอกาสดังกล่าว อุปทูตได้กล่าวแสดงความยินดีที่โครงการฯ ในปีนี้ประสบความสำเร็จ และยินดีที่มีการลงนามแถลงการณ์ร่วมฯ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะนำไปสู่การดำเนินการตามเป้าหมายต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในเอกสาร และทำให้เกิดผลจริงในทางปฏิบัติ รวมทั้ง ขอให้เยาวชนจดจำมิตรภาพและประสบการณ์ที่ได้รับ และใช้ช่องทางที่ได้สร้างขึ้นมาในครั้งนี้ เพื่อติดต่อและประสานงานกันต่อไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด