แถลงการร่วมเวียดนาม-เบลารุส

(VOVWORLD) - ทั้งสองฝ่ายสนับสนุนการแก้ไขการพิพาทดินแดน รวมทั้งการพิพาทในทะเลตะวันออกผ่านมาตรการที่สันติ ไม่ใช้หรือข่มขู่ที่จะใช้ความรุนแรงโดยมีการเข้าร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและชื่นชมความพยายามเพื่อจัดทำและอนุมัติร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือซีโอซี
แถลงการร่วมเวียดนาม-เบลารุส - ảnh 1 ประธานประเทศเวียดนามและประธานาธิบดีเบลารุส

หลังจากเสร็จสิ้นการเยือนเบลารุส ประธานประเทศเวียดนาม เจิ่นด่ายกวาง และประธานาธิบดีเบลารุส อเล็กซานเดอร์ ลูกาเชนโก ได้ออกแถลงการณ์ร่วม โดยยืนยันถึงนโยบายที่เสมอต้นเสมอปลายเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาสัมพันธไมตรีที่ยาวนานระหว่างเวียดนามกับเบลารุส อีกทั้งแสดงความประสงค์ที่จะผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและด้านต่างๆเช่น การผลิตยานพาหนะ การเกษตร อุตสาหกรรมเบา เทคโนโลยีสารสนเทศและ ธนาคาร เป็นต้น

ทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันถึงทัศนะที่คล้ายคลึงกันในปัญหาทั้งในระดับภูมิภาคและโลก พร้อมที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดในกรอบองค์การระหว่างประเทศและผลักดันการปฏิบัติข้อตกลงระดับโลก เช่นระเบียบวาระการประชุม 2030 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อตกลงปารีสเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ทั้งสองฝ่ายสนับสนุนการแก้ไขการพิพาทดินแดน รวมทั้งการพิพาทในทะเลตะวันออกผ่านมาตรการที่สันติ ไม่ใช้หรือข่มขู่ที่จะใช้ความรุนแรงโดยมีการเข้าร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและชื่นชมความพยายามเพื่อจัดทำและอนุมัติร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือซีโอซี

ทั้งสองประเทศสนับสนุนนโยบายการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างเข้มแข็งของเวียดนามและเบลารุส เวียดนามพร้อมที่จะสนับสนุนความปรารถนาของเบลารุสในการเสริมสร้างความร่วมมือในหลายด้านกับประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนฝ่ายเบลารุสแสดงความพร้อมที่จะช่วยเหลือเวียดนามพัฒนา ร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันกับประเทศสมาชิกของสหภาพเศรษฐกิจเอเชีย ยุโรปและประชาคมประเทศที่มีเอกราช.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด