แนวคิดใหม่ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเกี่ยวกับการสร้างสรรค์และเสริมสร้างการป้องกันประเทศและความมั่นคง

(VOVWORLD) - ร่างเอกสารที่ยื่นเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องค้ำประกันความมั่นคงทางการเมือง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคม ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและให้ความสำคัญต่อความมั่นคงทางการเมือง 
แนวคิดใหม่ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเกี่ยวกับการสร้างสรรค์และเสริมสร้างการป้องกันประเทศและความมั่นคง - ảnh 1

ในบทความที่พาดหัวว่า “แนวคิดใหม่ของพรรคเกี่ยวกับการสร้างสรรค์และเสริมสร้างการป้องกันประเทศและความมั่นคง” ที่ลงบนหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของสถานีวิทยุเวียดนามหรือ vov.vn ฉบับวันที่ 18 มกราคม พลตรี เหงียนบ๊าเยือง อดีตหัวหน้าสถาบันวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ การทหารของกระทรวงกลาโหมได้ย้ำว่า การสร้างสรรค์ เสริมสร้างการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงแห่งชาติคือหน้าที่ประจำและสำคัญของพรรค รัฐและระบบการเมือง โดยกองกำลังติดอาวุธมีบทบาทสำคัญ ทัศนะที่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามยืนยันคือ การสร้างสรรค์ เสริมสร้างการป้องกันประเทศและความมั่นคงคือการค้ำประกันความพร้อมในการป้องกันประเทศก่อนที่ประเทศจะตกเข้าสู่ภาวะอันตราย พร้อมต่อต้านสงครามรุกรานอย่างสันติ ปกป้องตนเองด้วยพลังที่เข้มแข็งของประชาชาติผสานกับพลังแห่งยุค บนพื้นฐานอุดมการณ์ทางการเมืองที่ถูกต้องคือปัจจัยชี้ขาด

ตามความเห็นของพัลตรี เหงียนบ๊าเยือง ร่างเอกสารที่ยื่นเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ยืนยันถึงทัศนะขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างสรรค์และเสริมสร้างการป้องกันประเทศ ความมั่นคง การพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ ย้ำถึงความจำเป็นของการรักษาความมั่นคงทางการเมือง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคม ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ให้ความสำคัญต่อความมั่นคงทางการเมือง ส่งเสริมพลังที่เข้มแข็งของประชาชาติ ยกระดับพลังที่เข้มแข็งของการปกป้องตนเองของพลเมืองทุกคนและหน่วยงานทุกแห่ง สร้างสรรค์และเสริมสร้างการปกป้องประเทศควบคู่กับการสร้างสรรค์ความมั่นคงประชาชนคือจุดเด่นในการพัฒนาแนวคิดด้านการทหาร กลาโหม ความมั่นคง การพิทักษ์รักษาปิตุภูมิและเป็นความมุ่งมั่นทางการเมืองของพรรคที่ถูกระบุในร่างเอกสารที่ยื่นเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 จุดที่มีความคิดสร้างสรรค์ในแนวคิดทางทฤษฎีของพรรคเกี่ยวกับการแก้ไขความสัมพันธ์ระหว่างการหทาร กลาโหม ความมั่นคงและการต่างประเทศในร่างเอกสารที่ยื่นเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 คือการแปรความสัมพันธ์นี้ในยุทธศาสตร์ การวางแผนและแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่มีความผูกพันกับสถานการณ์ที่เป็นจริงในการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ ผลักดันการประสานกิจกรรมต่างๆด้านการทหารอย่างพร้อมเพรียงและมีประสิทธิภาพ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด